Razem bezpieczniej

Data publikacji: 26 września 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na 2014 rok.


W Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach rozpoczęto procedurę naboru projektów poprawy bezpieczeństwa, przewidzianych do dofinansowania w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” na 2014 rok.

Zgodnie z założeniami programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego. Wnioskowana kwota dofinansowania zadania publicznego w ramach programu „Razem Bezpieczniej” nie może przekroczyć kwoty 100.000 zł. Jednocześnie udział własny wnioskodawcy powinien wynosić co najmniej 20 % kosztu planowanego zadania.

Zgłaszane projekty zadań publicznych powinny wpisywać się w następujące obszary działania programu:

– bezpieczeństwo w miejscach publicznych i w miejscu zamieszkania;
– przeciwdziałanie przemocy w rodzinie;
– bezpieczeństwo w szkole;
– bezpieczeństwo w środkach komunikacji publicznej;
– bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
– bezpieczeństwo w działalności gospodarczej;
– ochrona dziedzictwa narodowego

Więcej informacji na stronie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz