Stypendia i gwarancje zatrudnienia

Data publikacji: 1 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

3 października w auli Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach przedstawiciele powiatu oraz zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpiszą list intencyjny. Na podstawie tego dokumentu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się do pomocy w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły. Dodatkowo zgodnie z zapisami listu intencyjnego spółka PKP PLK ufunduje dla najlepszych uczniów stypendia naukowe a najlepszym absolwentom zagwarantuje zatrudnienie w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

3 października w auli Zespołu Szkół Techniczno – Usługowych w Tarnowskich Górach przedstawiciele powiatu oraz zakładu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpiszą list intencyjny. Na podstawie tego dokumentu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązują się do pomocy w realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych dla uczniów szkoły. Dodatkowo zgodnie z zapisami listu intencyjnego spółka PKP PLK ufunduje dla najlepszych uczniów stypendia naukowe a najlepszym absolwentom zagwarantuje zatrudnienie w roku ukończenia szkoły i uzyskania tytułu zawodowego. Spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zobowiązała się także do doposażenia w miarę możliwości pracowni szkolnych w materiały i pomoce do nauki zawodów związanych z koleją.
Powiat jako organ prowadzący szkołę stworzył możliwość kształcenia w zawodach wskazanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., takich jak: technik dróg i mostów kolejowych, technik transportu kolejowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.
Inicjatywa ta wpisuje się w realizowany obecnie projekt modernizacji kształcenia zawodowego w Powiecie Tarnogórskim, zakładający m.in. budowanie mechanizmów zachęcających pracodawców do włączania się w proces kształcenia zawodowego i jest odpowiedzią na potrzeby lokalnego rynku pracy.

Call Now ButtonZadzwoń teraz