Konferencja z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Data publikacji: 2 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Serdecznie zapraszamy na konferencję z okazji „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” – „Twoje zdrowie psychiczne – nasza wspólna sprawa”, która odbędzie się 11 października 2013 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5).

PROGRAM KONFERENCJI:
11:00 – 11:20 Rejestracja uczestników.
11:20 – 11:30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników. Wystąpienie Starosty Tarnogórskiego – Lucyny Ekkert.

Serdecznie zapraszamy na konferencję z okazji „Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego” – „Twoje zdrowie psychiczne – nasza wspólna sprawa”, która odbędzie się 11 października 2013 r. w godzinach od 11.00 do 14.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach (ul. Karłuszowiec 5).

PROGRAM KONFERENCJI:
11:00 – 11:20 Rejestracja uczestników.
11:20 – 11:30 Otwarcie konferencji i powitanie uczestników. Wystąpienie Starosty Tarnogórskiego – Lucyny Ekkert.
11:30 – 11:45 Realizacja „Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Tarnogórskiego na lata 2013 – 2015” –Katarzyna Wilk, członek zespołu Koordynującego Opracowanie i Realizację Programu.
11:45 – 12:20 „Początki zaburzeń psychicznych, emocjonalnych u dzieci i młodzieży – gdzie jest granica? Wczesna diagnoza, pomoc i leczenie” – dr hab. med. Pan Piotr Gorczyca – psychiatra, ordynator Oddziału Psychiatrycznego NZOZ Szpital im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
12:20 – 12:50 Przerwa kawowa.
12:50 – 13:05 Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi w systemie pomocy społecznej na terenie Powiatu Tarnogórskiego – przedstawiciel PCPR w Tarnowskich Górach.
13:05 – 13:20 Formy wsparcia świadczone przez PUP dla osób z upośledzeniem umysłowym i chorobami psychicznymi – przedstawiciel PUP w Tarnowskich Górach.
13:20 – 13:40 Rola i znaczenie organizacji pozarządowych w wspieraniu osób z upośledzeniem umysłowym i chorych psychicznie – Aniela Jany, Prezes Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.
13:40 – 13:55 Profilaktyka zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży – Elżbieta Kanas – Kiczka, dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach.
13:55 – 14:00 Zakończenie konferencji

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w Konferencji do dnia 10 października br. pod nr 032 381 37 79 lub zdrowie@tarnogorski.pl
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Call Now ButtonZadzwoń teraz