Ogólnopolski Tydzień Kariery

Data publikacji: 2 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W dniach 14-20 października odbędzie się piąta, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jest to coroczna inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, której celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wsparcia każdego człowieka w wyborze edukacji, zawodu, pracy i kariery.


W dniach 14-20 października odbędzie się piąta, jubileuszowa edycja Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Jest to coroczna inicjatywa Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, której celem jest inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych działań na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego oraz wsparcia każdego człowieka w wyborze edukacji, zawodu, pracy i kariery.

Ideą OTK jest nie tylko pokazanie szerokiej grupie osób, czym jest poradnictwo zawodowe, jak świadomie planować karierę zawodową, ale także integrowanie i podejmowanie wspólnych działań instytucji edukacji i pracy. Doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach po raz drugi zaangażowali się w tę akcję, przygotowując Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego dla młodzieży naszego powiatu. Do współpracy zaprosili szkoły ponadgimnazjalne, które aktywnie włączyły się w realizację przedsięwzięcia.

Tegoroczne działania jubileuszowego V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery prowadzone są pod hasłem „Odkryj talenty swojego dziecka!”.
Obserwując zachodzące zmiany w wielu sferach naszego życia jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie młodzieży do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych i umiejętnego zarządzania karierą. Jak wynika z wielu badań przeprowadzonych wśród przedsiębiorców, oprócz fachowej wiedzy, oczekują od pracowników m.in. umiejętności samodzielnego myślenia, podejmowania ryzyka, dostrzegania nowych możliwości, otwartości na zmiany i twórczego podejścia do rozwiązywania powierzonych zadań. Na te kwestie podczas OTK będziemy zwracać szczególną uwagę – mówi Lucyna Ekkert, starosta tarnogórski.

Tegoroczne Dni Otwarte Poradnictwa Zawodowego odbędą się w Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej w Tarnowskich Górach. Uczestnicy będą mogli wziąć udział w prelekcji poruszającej najważniejsze kwestie dzisiejszego rynku pracy dziś i wyzwań w przyszłości. Odbędą się też targi edukacyjne, na których zaprezentują się akademickie biura karier, szkoły policealne, szkoły wyższe oraz jednostki szkolące. Odwiedzając Centrum Edukacji Ekonomiczno-Handlowej będzie można zobaczyć także wyróżnione prace w konkursie „Zawody przyszłości”, którego celem było uwrażliwienie młodych ludzi na kształtowanie aktywnej postawy wobec życia zawodowego, a także uświadomienie młodzieży istnienia na rynku pracy profesjonalnego wsparcia na rzecz planowania kariery zawodowej.

Sądzę, że tego typu inicjatywy nie tylko dają młodym ludziom tak potrzebną wiedzę o rynku pracy, ale pobudzają do twórczego i kreatywnego spojrzenia na przyszłość. Wierzę, że aktywny udział w Dniach Otwartych Poradnictwa Zawodowego okaże się inspiracją w poszukiwaniu pomysłu na przyszłość. Warto odkrywać talenty, predyspozycje i umiejętności. W tym procesie niezwykle ważne jest wsparcie rodziców, nauczycieli i doradców zawodowych. Wspólnymi siłami każdy może zaplanować i skutecznie zarządzać karierą edukacyjno-zawodową – przekonuje Lucyna Ekkert.

Honorowy patronat nad obchodami Dnia Otwartego Poradnictwa Zawodowego organizowanego w ramach V Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery objęła Lucyna Ekkert – Starosta Tarnogórski.

Tekst: Biuletyn PUP

Call Now ButtonZadzwoń teraz