Społecznicy opanowali pałac

Data publikacji: 3 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Mogli się poznać, zaprzyjaźnić, wymienić doświadczenia i nawiązać współpracę. Nade wszystko jednak mogli pochwalić się swoimi wspaniałymi dokonaniami. Ludzie wielkiego serca, obdarzeni niezwykłą energią i potrzebą niesienia pomocy innym. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu tarnogórskiego. Wszyscy oni spotkali się w sobotę 21 września w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych. W ramach wydarzenia zaprezentowało się ponad 30 organizacji pozarządowych.


Mogli się poznać, zaprzyjaźnić, wymienić doświadczenia i nawiązać współpracę. Nade wszystko jednak mogli pochwalić się swoimi wspaniałymi dokonaniami. Ludzie wielkiego serca, obdarzeni niezwykłą energią i potrzebą niesienia pomocy innym. Przedstawiciele stowarzyszeń i fundacji z terenu powiatu tarnogórskiego. Wszyscy oni spotkali się w sobotę 21 września w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim na Powiatowym Forum Organizacji Pozarządowych. W ramach wydarzenia zaprezentowało się ponad 30 organizacji pozarządowych.

Pierwsze Powiatowe Forum Organizacji Pozarządowych otworzyli i prowadzili: Andrzej Elwart – wicestarosta oraz Aniela Jany – przewodnicząca Powiatowej Rady Pożytku Publicznego. Były wykłady psychologów i specjalistów, występy artystyczne, wystawy rękodzieła i fotografii, pokaz udzielania pierwszej pomocy i sprzętu ratunkowego, prezentacja umiejętności i zadań psa przewodnika, przedstawienie zasad posługiwania się pismem Braille’a i wiele innych atrakcji. O różnorodności i roli organizacji pozarządowych w powiecie tarnogórskim mówiła w swoim wystąpieniu również starosta Lucyna Ekkert.

– Forum organizacji pozarządowych to niezwykle potrzebne wydarzenie. Na co dzień działamy w swoim lokalnym środowisku. Tutaj z kolei możemy spotkać się z innymi stowarzyszeniami, wymienić doświadczenia i spostrzeżenia. Możemy też pokazać na zewnątrz, poza swoim miastem, to czym się zajmujemy, pochwalić się naszymi sukcesami. Udało nam się nawiązać kontakt ze stowarzyszeniem z Nakła Śląskiego i mam nadzieję, że zaowocuje to udaną współpracą – mówi Maria Rogocz ze Stowarzyszenia Społeczno – Kulturalnego w Kaletach. – Nasza organizacja, mówiąc w skrócie sprowadza kulturę do społeczeństwa. Organizujemy wyjazdy do teatru, kina, opery, na koncerty, a także wycieczki turystyczno – krajoznawcze – dodaje pani Maria.

Swoimi dokonaniami w ramach forum pochwaliło się także między innymi tarnogórskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.
– Takie wydarzenia zdecydowanie powinny odbywać się częściej. Mamy tutaj możliwość wymiany spostrzeżeń i doświadczeń – uważa Helena Rębacz. – Nasze koło istnieje już 30 lat. Poszukujemy do działania w stowarzyszeniu osób młodych – dodaje.

O misji oraz działalności Polskiego Związku Niewidomych opowiadała w ramach forum prezes tarnogórskiego koła tej organizacji – Wacława Głogowska.
– „Tracisz wzrok – u nas zyskasz pomoc” – pod takich hasłem działamy. Organizujemy szkolenia z zakresu poruszania się z białą laską, uczymy czytania pisma Braille’a, prowadzimy poradnictwo, organizujemy turnusy rehabilitacyjne, udostępniamy czasopisma. Pomagamy też w pisaniu wniosków osobom z dysfunkcją wzroku ubiegającym się o dofinansowanie z PFRON. Naszą rolą jest wspieranie osób niewidomych i niedowidzących w powrocie do samodzielnej aktywności życiowej, a także integracja społeczna tych osób – mówi.

O tym jak radzą sobie w życiu codziennym osoby niewidome oraz o swoim psie przewodniku wabiącym się Brendy opowiedziała uczestnikom forum Barbara Brzęczek.
– Brendy ma 7 lat, by zostać psem przewodnikiem odbyć musiała trwające 2,5 roku szkolenie. To niezwykle odpowiedzialne zadanie dla psa. Gdy Brendy ma założoną uprzęż do prowadzenia osoby niewidomej wie, że jest „w pracy”. Nie może wtedy jak zwyczajny pies pobiec za potrzebą na trawę. Osoba poruszająca się z psem przewodnikiem musi mieć z kolei orientację w terenie, by mów wydawać psu konkretne komendy. I musi mieć ogromne zaufanie do psa, że bezpiecznie ominie przeszkody i zaprowadzi do celu – mówi pani Barbara. – Bardzo ważne jest, by osoby postronne nie głaskały psa przewodnika, ponieważ zwierzę wówczas się dekoncentruje i może to okazać się niebezpieczne dla osoby niewidomej. Pies może być głaskany gdy nie ma założonej uprzęży. Tak zresztą jest z Brendy, w domu gdy nie jest w pracy, bawi się z moimi córkami i jest zwyczajnym pieskiem do przytulania i kochania – dodaje.

Działaniem na rzecz lokalnej społeczności zajmuje się także spółdzielnia socjalna „Cuzamen”, która powstała na bazie współpracy Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych ze Stowarzyszeniem Artystów Śląskich.
– Powstaliśmy by dawać pracę osobom niepełnosprawnym. Tworzymy rękodzieło, organizujemy szkolenia, mamy swój sklepik internetowy. Dostaliśmy też nowy lokal, staramy się o pozyskanie środków na działalność i mam nadzieję, że od 2014 roku ruszymy z pełnym rozmachem – mówi Henryka Zajęcka z zarządu Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

O działalności Uniwersytetu Trzeciego Wieku opowiadała z kolei Magdalena Latacz, prezes stowarzyszenia.
– Organizujemy wykłady, zajęcia, wycieczki. Bierzemy udział w różnorakich wydarzeniach sportowych i charytatywnych. Ostatnie nasze przedsięwzięcie to spektakl „Wyszkubki, czyli jak downi na Ślonsku się żyło”, z którym z powodzeniem objeżdżamy powiat tarnogórski i nie tylko. Uniwersytet swoją działalność prowadzi od 2007 roku, skupiając obecnie aż 350 członków – podkreśla Magdalena Latacz.

Na terenie powiatu tarnogórskiego działa aż 425 stowarzyszeń. W tym: 20 fundacji, 291 stowarzyszeń zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym, 38 stowarzyszeń zwykłych, 54 kluby sportowe i 32 uczniowskie kluby sportowe.

– To ogromny kapitał i ogromna społeczna siła. Organizacje pozarządowe to podmioty, które najlepiej dbają o dobro całego społeczeństwa. Kieruje nimi bowiem misja i poczucie pewnego posłannictwa. Zorientowane są na zaspokojenie wielu ludzkich potrzeb i rozwój mechanizmów demokracji. Co najważniejsze – organizacje społeczne są innowatorami i kreatorami zmian społecznych. Mogą bowiem oddziaływać na władze i administracje samorządów terytorialnych poprzez identyfikację potrzeb społecznych i artykulację interesów różnych grup społecznych – mówiła w swym wystąpieniu starosta Lucyna Ekkert.

Wykłady podczas forum wygłosili: dr Aleksandra Sarna – psycholog, psychoterapeuta, nauczyciel akademicki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej, ekspertka znana z telewizyjnego programu „Rozmowy w toku”; Anna Bator ze Śląskiej Akademii Medycznej; Barbara Dziuk – radna sejmiku Województwa Śląskiego i prezes Tarnogórskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych „Klon”. Poza tym swoją działalność zaprezentowali: major Wojciech Musialik z Desantowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Ożarowicach, Tarnogórska Fundacja Kultury i Sztuki – Społeczny Opiekun Cmentarza Żydowskiego, Polski Związek Niewidomych oraz Fundacja Na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”. Ochotnicza Straż Pożarna z Nakła Śląskiego zaprezentowała natomiast profesjonalny pokaz ratownictwa medycznego.

Podczas forum na specjalnie przygotowanych stoiskach prezentowały się powiatowe instytucje i organizacje pozarządowe: Hospicjum Królowej Pokoju, Tarnogórskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Klon”, Powiatowy Urząd Pracy, OSP w Nakle Śląskim, KS Nitron Krupski Młyn, Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Nakle Śląskim, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Spółdzielnia Socjalna „Cuzamen”, Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, Stowarzyszenie „Przyjaciele Liceum” przy LO im. Powstańców Śląskich w Radzionkowie, Stowarzyszenie Nasze Kalety, Polski Związek Niewidomych, Stowarzyszenie Pomocy Chorym Psychicznie, Desantowa Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Ożarowicach, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Hufiec ZHP Ziemi Tarnogórskiej, Fundacja na Rzecz Dzieci „Miasteczko Śląskie”, Dom Pomocy Społecznej dla przewlekle psychicznie chorych, Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne z Kalet, Automobil Klub, Fundacja PRO ADVICE Śląskie Centrum Promocji Zdrowia VOLLAMED, Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Stowarzyszenie Miłośników Nakła Śląskiego im. Jana Bursiga, Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Uczestnicy forum otrzymali z rąk starosty i wicestarosty specjalne podziękowania w formie dyplomów.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach, Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego w Tarnowskich Górach Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Celem imprezy była integracja stowarzyszeń działających na terenie powiatu tarnogórskiego, prezentacja ich dorobku, wymiana informacji, kontaktów, nawiązanie współpracy oraz zachęcenie do aktywności społecznej. Myślą przewodnią forum jest promocja zdrowia i profilaktyka prozdrowotna.

Zadzwoń teraz