Pomagają dzieciom

Data publikacji: 4 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W październiku tego roku mija 10 rocznica powstania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu. Z tej okazji wicestarosta Andrzej Elwart, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego złożyli prowadzącym tę placówkę – Annie i Wiktorowi Pałczyńskim gratulacje i życzenia.


W październiku tego roku mija 10 rocznica powstania Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu. Z tej okazji wicestarosta Andrzej Elwart, pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Wydziału Zdrowia, Spraw Społecznych i Nadzoru Właścicielskiego Starostwa Powiatowego złożyli prowadzącym tę placówkę – Annie i Wiktorowi Pałczyńskim gratulacje i życzenia.

Państwo Pałczyńscy dziećmi potrzebującymi zastępczego środowiska wychowawczego zajmują się od 13 lat. W tym czasie pomogli już 40 wychowankom. Przed założeniem Rodzinnego Domu Dziecka, przekształconego później w Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą typu rodzinnego, byli rodziną zastępczą. Prowadzili także pogotowia rodzinne dla miasta Piekary Śląskie oraz dla powiatu tarnogórskiego.

Opieką i wychowaniem w placówce objętych jest obecnie dziewięcioro dzieci w wieku od 6 do 18 lat. W ubiegłym roku jedna z wychowanek państwa Pałczyńskich rozpoczęła już dorosłe życie, skończyła szkołę i zdała egzamin na prawo jazdy. Mieszka obecnie za granicą ale utrzymuje stały kontakt z opiekunami.

Call Now ButtonZadzwoń teraz