Z młodzieżą o transplantologii

Data publikacji: 11 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

10 października w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się III konferencja naukowa upowszechniająca wiedzę o idei dawstwa narządów od zmarłych dawców, organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (www.frk.pl) oraz Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.


10 października w auli Zespołu Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach odbyła się III konferencja naukowa upowszechniająca wiedzę o idei dawstwa narządów od zmarłych dawców, organizowana przez Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi (www.frk.pl) oraz Zespół Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

Konferencja zorganizowana została w ramach projektu promocyjno – edukacyjnego w zakresie zadania dotyczącego działań promocyjnych, informacyjnych i edukacyjnych o zasięgu lokalnym, upowszechniających wiedzę w społeczeństwie i promocję idei dawstwa narządów od zmarłych dawców. Projekt finansowany jest przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Programu Wieloletniego na lata 2011-2020 pod nazwą: „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Spotkanie miało za zadanie przybliżyć młodzieży i dorosłym problematykę transplantacji. W spotkaniu uczestniczyło 185 uczniów z Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących i Zespołu Szkół Budowlano-Architektonicznych w Tarnowskich Górach wraz z nauczycielami. W ramach konferencji został wyemitowany 40 minutowy film edukacyjny przedstawiający problematykę przeszczepów narządów i tkanek od zmarłych dawców.

Na pytania uczestników odpowiadali: Jolanta Wszołek (Wielospecjalistyczny Bank Tkanek NZOZ FRK Homograft w Zabrzu, Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi w Zabrzu, kierownik projektu); ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec –Dyrektor Katedry Instytutu Nauk o Rodzinie, kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Teologicznego w Opolu, bioetyk; Jan Malinowski (osoba po przeszczepie serca); Marek Krzyśków (lekarz medycyny – bank tkanek w Zabrzu.).

Zadzwoń teraz