Zdrowie psychiczne bez tajemnic

Data publikacji: 15 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Twoje zdrowie psychiczne – nasza wspólna sprawa” to tytuł konferencji, jaka odbyła się 11 października w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Adresatem spotkania byli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy pracujący w szkołach i placówkach oświatowych powiatu, a także zainteresowani mieszkańcy. Konferencja odbyła się z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który w tym roku obchodzony był już po raz 21.


„Twoje zdrowie psychiczne – nasza wspólna sprawa” to tytuł konferencji, jaka odbyła się 11 października w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach. Adresatem spotkania byli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy pracujący w szkołach i placówkach oświatowych powiatu, a także zainteresowani mieszkańcy. Konferencja odbyła się z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, który w tym roku obchodzony był już po raz 21.

Promocja zdrowia psychicznego to niezwykle ważna i potrzebna sprawa. Najwyższa pora, by przestał być to temat tabu bowiem żyjemy w szybko zmieniającym się świecie, pełnym stresu, niepewności i lęku, i coraz częściej zaczynają nam dokuczać różne dolegliwości psychiczne. Nerwice, depresja i inne psychiczne mogą mieć bardzo poważne konsekwencje dla nas i naszych bliskich – zaznaczyła starosta Lucyna Ekkert, która otworzyła konferencję.

W tematykę spotkania wprowadził gości wicestarosta Andrzej Elwart, przewodniczący Powiatowego Zespołu ds. Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015, który przypomniał między innymi kalendarium prac nad powyższym dokumentem. Uczestnicy konferencji wysłuchać mogli szeregu wykładów i prelekcji przygotowanych przez: dr. hab. n. med. Piotra Gorczycę – ordynatora Oddziału Psychiatrycznego WSP im. B. Hagera, Klaudię Zyśk – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach, Anielę Jany, prezesa Stowarzyszenia Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Elżbietę Kanas – Kiczkę – dyrektora Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Tarnowskich Górach. Edyta Dworaczek z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach opowiedziała ponadto o formach wsparcia oferowanych przez tę instytucję osobom z upośledzeniem umysłowym.

Celem konferencji było pogłębienie wiedzy na temat zaburzeń psychicznych występujących u dzieci i młodzieży, zaprezentowanie dotychczasowych rezultatów realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2013 – 2015, wymiana doświadczeń pomiędzy różnymi placówkami, a także wskazanie form pomocy osobom chorym psychicznie.

Spotkanie było doskonałą okazją do dialogu i wymiany doświadczeń dla przedstawicieli różnych dziedzin nauki, reprezentujących zarówno zawody medyczne jak i humanistyczne, na temat tak istotny i ważny, jakim jest zdrowie psychiczne – mówi wicestarosta Andrzej Elwart.

Call Now ButtonZadzwoń teraz