Bezpłatne szkolenie „Sponsoring w PES”, 24.10.2013 – Chorzów

Data publikacji: 17 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie „Sponsoring w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się 24 października 2013 o godzinie 15:00.
Na szkolenie zaproszeni są przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit).
Na szkoleniu zaprezentowane będą zagadnienia m.in.:
1. Różnica między sponsoringiem a darowizną
2. Różnica między sponsoringiem a współpracą
3. Rodzaje sponsoringu

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Centralnego oraz Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych zaprasza na szkolenie „Sponsoring w podmiotach ekonomii społecznej”, które odbędzie się 24 października 2013 o godzinie 15:00.
Na szkolenie zaproszeni są przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit).
Na szkoleniu zaprezentowane będą zagadnienia m.in.:
1. Różnica między sponsoringiem a darowizną
2. Różnica między sponsoringiem a współpracą
3. Rodzaje sponsoringu
4. Sponsoring dla sponsora –korzyści z możliwości ujęcia kosztów w kup
5. Sponsoring dla sponsorowanego – możliwości świadczenia usług reklamowych
6. Sponsoring dla organu podatkowego
7. Umowa sponsoringu – zasady tworzenia, konieczne zapisy
8. Konieczne do przekazania dokumenty księgowe
9. Możliwości pozyskania sponsora – przewaga sponsoringu nad tradycyjną reklamą
10. Zasady tworzenia ofert sponsorskiej – warsztaty
11. Określenie grupy odbiorców
12. Pakiety sponsorskie – warsztaty tworzenia
13. Rozliczenia końcowe ze sponsorem
Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników oraz poczęstunek.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 osoby na organizację.

Miejsce szkolenia:
Chorzowskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych
ul. Powstańców 70/3, Chorzów
Formularze zgłoszeniowe (do pobrania ze strony www.owes.slask.pl) należy przesyłać do dnia 22.10.2013 e-mailem na adres owes@garr.pl lub faxem 32 72 85 956.
Pozostałe dokumenty (formularze PES i PES_os) należy przynieść na szkolenie wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES.
W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 32 7285 953

Źródło: http://www.owes.slask.pl/

Call Now ButtonZadzwoń teraz