Roczny program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Data publikacji: 30 października 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uchwała Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

http://www.bip.tarnogorski.pl/pliki/2012_11_02_12_52_39_327.pdf


Uchwała Nr XXIX/327/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2013

http://www.bip.tarnogorski.pl/pliki/2012_11_02_12_52_39_327.pdf

Call Now ButtonZadzwoń teraz