Jubileusz u sióstr Boromeuszek

Data publikacji: 4 listopada 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

150 lat temu przybyły do Tarnowskich Gór siostry Boromeuszki, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Tarnowskich Górach. 3 listopada siostry świętowały jubileusz. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza powstało w 1652 roku czyli zaraz po zakończeniu Wojny Trzydziestoletniej. Jego głównym zadaniem była pomoc ubogim i chorym. Boromeuszki pojawiły się na Śląsku , a dokładnie w Nysie, w połowie XIX wieku. Ich misją od początku było niesienie pomocy osobom chorym, opuszczonym i potrzebującym opieki oraz nauczanie młodzieży.

150 lat temu przybyły do Tarnowskich Gór siostry Boromeuszki, które prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych w Tarnowskich Górach. 3 listopada siostry świętowały jubileusz. Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Karola Boromeusza powstało w 1652 roku czyli zaraz po zakończeniu Wojny Trzydziestoletniej. Jego głównym zadaniem była pomoc ubogim i chorym. Boromeuszki pojawiły się na Śląsku , a dokładnie w Nysie, w połowie XIX wieku. Ich misją od początku było niesienie pomocy osobom chorym, opuszczonym i potrzebującym opieki oraz nauczanie młodzieży.
W 1863 roku w Tarnowskich Górach pojawiły się trzy pierwsze siostry Boromeuszki – Józefina, Marina i Ottilia i zaczęły uczyć w tutejszej żeńskiej szkole przemysłowej. Do budynku przy ulicy Legionów siostry Boromeuszki ostatecznie przeprowadziły się w 1886 roku. Przez 150 lat służyły pomocą chorym w domach, w szpitalach i szkołach. Dziś prowadzą Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle chorych psychicznie. Po opieką dwóch sióstr Boromeuszek znajduje się obecnie 62 podopiecznych. DPS zatrudnia 40 pracowników.

Call Now ButtonZadzwoń teraz