Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Data publikacji: 5 listopada 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Uchwała nr XLVII/460/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie:
przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.

http://www.bip.tarnogorski.pl/pliki/2013_11_05_07_49_43_460.pdf


Uchwała nr XLVII/460/2013 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 października 2013 roku w sprawie:
przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2014.

http://www.bip.tarnogorski.pl/pliki/2013_11_05_07_49_43_460.pdf

Zadzwoń teraz