Sesja na 15 lat

Data publikacji: 13 listopada 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Powiaty spełniły swoje zadania, są i nadal być powinny” – mówiła starosta Lucyna Ekkert podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, która 12 listopada odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej. Podczas sesji Powiat Tarnogórski świętował 15 – lecie restytucji. Były wspomnienia, przegląd historycznych wydarzeń i archiwalnych fotografii, życzenia, gratulacje ale też refleksje nad rolą powiatów w Polsce.


„Powiaty spełniły swoje zadania, są i nadal być powinny” – mówiła starosta Lucyna Ekkert podczas uroczystej sesji Rady Powiatu, która 12 listopada odbyła się w Centrum Kultury Śląskiej. Podczas sesji Powiat Tarnogórski świętował 15 – lecie restytucji. Były wspomnienia, przegląd historycznych wydarzeń i archiwalnych fotografii, życzenia, gratulacje ale też refleksje nad rolą powiatów w Polsce.

– Powiat skupia się w sposób istotny nad człowiekiem zaspokajając jego potrzeby w „wyspecjalizowanych” obszarach. Jest dostawcą zasadniczych dla mieszkańców usług publicznych. Do najważniejszych zadań powiatu należą: dbanie o funkcjonowanie szkolnictwa średniego, ochrona zdrowia, zaspokajanie potrzeb osób niepełnosprawnych, zwalczanie bezrobocia, wyspecjalizowana pomoc społeczna, a także sprawy budowlano – architektoniczne, geodezja, drogi powiatowe i wiele innych. To właśnie w powiecie wydawane są pozwolenia na budowę, prawo jazdy, w powiecie funkcjonuje szpital, domy pomocy społecznej. Powiat ma możliwość w znaczącym stopniu wpływać na rozwój lokalny i regionalny, czyli na to, jak jutro będzie się powodziło nam i naszym dzieciom. Mówiąc kolokwialnie – samorząd współdecyduje o jakości naszego życia – zaznaczyła w swym przemówieniu starosta Lucyna Ekkert.

Andrzej Płonka, wiceprezes zarządu Związku Powiatów Polskich a zarazem starosta bielski podkreślił z kolei, że powiaty wymagają modernizacji, przeprowadzonej w sposób ewolucyjny a nie rewolucyjny. – Konieczne są pilne prace nad standardami wykonywania zadań publicznych, by zachować równowagę między skalą zadań powiatów a ich finansowaniem – mówił.

Przewodniczący Rady Powiatu Andrzej Fiała podziękował za sumienne i rzetelne wypełnianie powierzonego mandatu radnym pełniącym swą funkcję od początku istnienia samorządu powiatowego. Gratulacje odebrali radni: Zdzisław Czapla, Joachim Ganszyniec, Jan Gryc, Józef Korpak, Paweł Mrachacz i Dariusz Nowodworski.

Z okazji jubileuszu powiatu wręczono również Złote Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Z rąk przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzeja Gościniaka odebrali je: szef ochotniczych straży pożarnych w powiecie Jan Jenczek i filatelista Marian Broniec. Odznakami uhonorowano również różnorakie podmioty działające na terenie powiatu: Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury im. Henryka Jordana w Tarnowskich Górach, Tarnogórskie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku, Centrum Ogrodnicze „Ogród Śląski” w Świerklańcu, Koło Gospodyń Wiejskich w Nowej Wsi Tworoskiej oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Tąpkowicach.

Z wizytą z okazji „:urodzin” powiatu przyjechał między innymi wicestarosta partnerskiego powiatu Erlangen – Höchstadt w Niemczech Manfred Bachmayer. Życzenia władzom powiatu złożyli także parlamentarzyści z wicemarszałek senatu Marią Pańczyk – Pozdziej na czele, radni Sejmiku Województwa Śląskiego – Barbara Dziuk i Andrzej Sławik, wicewojewoda Andrzej Pilot, wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu oraz prezydenci ościennych miast.

Uroczystą sesję uświetnił występ chóru „Allegro”.

Zadzwoń teraz