Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Data publikacji: 16 listopada 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

GP.K.6623.85.2013

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Jasiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek i Jaśkowice w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice.

GP.K.6623.85.2013

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Tarnogórski, zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (jednolity tekst Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) zawiadamia o rozpoczęciu prac geodezyjnych w związku z wszczęciem postępowania w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych Jasiona, Miedary, Kopienica, Łubie, Księży Las, Wilkowice, Laryszów, Ptakowice, Zbrosławice, Kamieniec, Łubek i Jaśkowice w jednostce ewidencyjnej Zbrosławice.
Do wykonania czynności technicznych związanych z opracowaniem operatu opisowo-kartograficznego upoważnione zostało:

MGGP S.A.
ul. Kaczkowskiego 6
33-100 Tarnów

reprezentowane przez:
Katarzynę Bania
tel./fax: (18) 353 78 05

Po zakończeniu prac geodezyjnych projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie wyłożony do wglądu zainteresowanych na okres 15 dni roboczych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.
Informacje o miejscu i terminie wyłożenia będą podane w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach i w siedzibie Urzędu Gminy w Zbrosławicach oraz ogłoszone w prasie o zasięgu krajowym na 14 dni przed dniem wyłożenia.

Call Now ButtonZadzwoń teraz