Dziś sesja

Data publikacji: 26 listopada 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach rozpocznie się kolejna już sesja Rady Powiatu. W programie posiedzenia przewidziano m.in.

Dziś o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach rozpocznie się kolejna już sesja Rady Powiatu. W programie posiedzenia przewidziano m.in. raport z wykonania „Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2011-2018”, podjęcie uchwały w sprawie wniosku do Ministra Środowiska o przygotowanie i wdrożenie w życie zmiany ustawy o lasach, która umożliwi przekazanie nieruchomości oraz gruntów leśnych nieprzydatnych do prowadzenia gospodarki leśnej staroście gospodarującemu zasobem nieruchomości Skarbu Państwa oraz samodzielnie wydzierżawianie i wynajmowane nieruchomości. Zaplanowano również dyskusję nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie działki gruntu nr 1930/3 położonej w Tarnowskich Górach w rejonie ul. Śniadeckiego jako wkładu niepieniężnego (aportu) do spółki Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy S.A. z siedzibą w Tarnowskich Górach.

PROGRAM SESJI

Call Now ButtonZadzwoń teraz