Barbórka w szkole z górniczymi kierunkami

Data publikacji: 5 grudnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Rok i dziewięć miesięcy po podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Kompanią Węglową, dotyczącego współpracy w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy w górnictwie uczniów Technikum nr 13 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, w placówce odbyły się uroczyste obchody „Barbórki”. Były przemówienia, artystyczne występy i ślubowanie na sztandar górniczy uczniów klas pierwszych.


Rok i dziewięć miesięcy po podpisaniu porozumienia pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Kompanią Węglową, dotyczącego współpracy w zakresie praktycznego przygotowania zawodowego do pracy w górnictwie uczniów Technikum nr 13 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 11, wchodzących w skład Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, w placówce odbyły się uroczyste obchody „Barbórki”. Były przemówienia, artystyczne występy i ślubowanie na sztandar górniczy uczniów klas pierwszych.

Święta Barbara – to w jej ręce od wieków brać górnicza powierza swój los. Górnicy swoją pracą służą nam wszystkim, a górnictwo jest fundamentem niezależności energetycznej naszego kraju – mówił w uroczystym wystąpieniu dyrektor Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie – Mariusz Sroka, powołując się na myśl niemieckiego fizyka i Noblisty Maxa Plancka: „Górnictwo nie jest wszystkim, ale bez górnictwa wszystko jest niczym”. – Aby zakłady górnicze mogły dobrze funkcjonować, muszą być zasilone profesjonalnymi kadrami, dlatego dobrze się stało, że odświeżono tradycje kształcenia kadr dla górnictwa. Dla uczniów to wyzwanie, by sprostać wymaganiom związanym z gwarancjami zatrudnienia – dodał.

Podczas uroczystości ślubowanie na sztandar górniczy złożyli uczniowie klas pierwszych, którzy tym samym przyjęci zostali do grona adeptów sztuki górniczej. Życzenia uczniom i nauczycielom szkoły złożyli między innymi Leonard Klabis – dyrektor kopalni „Bobrek – Centrum” w Bytomiu, w której uczniowie górniczych kierunków odbywają zawodowe praktyki oraz Adam Przywara z Kompanii Węglowej.

Dyrektor Leonard Klabis zapewnił, że Kopalnia „Bobrek – Centrum” posiada koncesję na wydobycie węgla do 2040 roku – Najważniejsze jest prowadzenie bardzo rozsądnej polityki eksploatacyjnej, by nie szkodzić i nie ingerować w budynki. To duża szuka, której na pewno się nauczycie. Czas nauki powinien służyć zdobyciu doświadczenia i górniczego sprytu niezbędnego do bezpiecznej pracy na kopalni. Praca górnika to bowiem ciągłe zmaganie się z zagrożeniami, z naturą. A z naturą nie można wygrać, można ją tylko częściowo oszukać – mówił dyrektor.

Życzenia górnikom wszystkich specjalności, pracownikom przedsiębiorstw pracujących na potrzeby górnictwa, emerytom i uczniom zdobywającym dopiero zawód górnika złożyła starosta Lucyna Ekkert. – Zawód górnika jest trudny i niebezpieczny ale nadal bardzo potrzebny. Żadna maszyna nie zastąpi zręczności i doświadczenia człowieka. Szkoła w Radzionkowie jako jedyna w powiecie kształci pracowników górnictwa podziemnego i bardzo nas cieszy reaktywacja tych kierunków – mówiła starosta. – Papież Jan Paweł II mówił o Śląsku: To ziemia, na której rodzą się diamenty. Drodzy uczniowie – wszystko przez wami i wszystko w waszych rękach! – dodała.

Podpisane 14 marca 2012 roku porozumienie z Kompanią Węglową zagwarantowało zatrudnienie 60 absolwentów Zespołu Szkół Techniczno – Ekonomicznych w Radzionkowie, którzy kształcą się z zawodach górniczych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz