O szczęściu

Data publikacji: 5 grudnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„ O szczęściu i …” to temat wykładu – spotkania z mężczyznami sukcesu, który miał miejsce 2 grudnia i był okazją do rozmowy o szczęściu, rodzinie, poszukiwaniu swego miejsca w życiu, wartościach. Gościem specjalnym tego wyjątkowego wykładu – spotkania dla słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku był ks. dr biskup pomocniczy diecezji gliwickiej Gerard Kusz oraz znani i cenieni tarnogórzanie: burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i poeta Krystian Krzemiński, pełniący także funkcję sekretarza wicemarszałek Senatu RP Marii Pańczyk – Pozdziej.


„ O szczęściu i …” to temat wykładu – spotkania z mężczyznami sukcesu, który miał miejsce 2 grudnia i był okazją do rozmowy o szczęściu, rodzinie, poszukiwaniu swego miejsca w życiu, wartościach. Gościem specjalnym tego wyjątkowego wykładu – spotkania dla słuchaczy Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku był ks. dr biskup pomocniczy diecezji gliwickiej Gerard Kusz oraz znani i cenieni tarnogórzanie: burmistrz Tarnowskich Gór Arkadiusz Czech i poeta Krystian Krzemiński, pełniący także funkcję sekretarza wicemarszałek Senatu RP Marii Pańczyk – Pozdziej.

Goście spotkania, reprezentujący różne sfery naszego życia dostali zadanie niełatwe, by opowiedzieć czym jest dla nich poczucie humoru, czym jest według nich szczęście, jak widzą rolę rodziny, jaki człowiek wywarł największy wpływ na ich rozumienie świata i wreszcie, czym jest sukces i porażka oraz która z Wigilii była dla nich najważniejszą w życiu.

Ksiądz biskup Gerard Kusz z właściwym sobie poczuciem humoru zauważył na wstępie, że o szczęściu to najlepiej mówią kobiety, mężczyznom jest trudniej. Ale zauważył, że zawsze można odnieść się do różnych koncepcji filozoficznych; przypomniał słuchaczom dzieło profesora Tatarkiewicza „O szczęściu”, by mówić o różnych kategoriach szczęścia i spełnieniu człowieka. Ksiądz biskup Gerard Kusz mocno zaakcentował zakodowanie w każdym człowieku formy szczęścia, podkreślając spełnienie się jako taką formę każdego z nas. Burmistrz Arkadiusz Czech posłużył się myślą księdza Szymika, że Ślązacy grzeszą, ale zło nie jest kołem napędowym ich życia; Ślązak wie, że dopóki nie umarł musi żyć. I to właśnie jest takąż formą spełnienia się. Krystian Krzemiński, mówiąc o różnych przejawach szczęścia podkreślił, że największym dla niego, ale także w ogóle dla ludzi, szczęściem jest rodzina. Rodzina to dla poety tarnogórskiego dar wyjątkowy, zakodowany w pamięci o Matce. Krystian Krzemiński przeczytał swój wiersz poświęcony swojej Matce, ale jak podkreślił – wszystkim matkom, tworzącym ład rodziny.

Biskup Gerard Kusz, przywołując przypowieść o sadzawce Betesda mówił o obecności drugiego człowieka, która kształtuje ludzką osobowość. Przywołał więc filozofię dialogu zwaną także filozofią spotkania Martina Bubera, by podkreślić , że więzi Ja– Ty odnoszą nas w szerszym aspekcie do Ty, czyli sfery rzeczywistości Boga – chrześcijanie są szczęśliwi, bo mają Boga. Bardzo ciepło brzmiały refleksje na temat szczególnego znaczenia osób w życiu gości spotkania. Burmistrz Czech przywołał przykład swojej Babci i stryjenki – ciotki Trudy, które spełniały szczególna rolę w rodzinie – robiły dla dzieci wszystko, a ciotka nawet jechała do dalekiego Poznania, by przywieźć dla niego nuty potrzebne do szkoły muzycznej. Krystian Krzemiński podkreślił znaczenie Matki w ukształtowaniu jego osobowości i twórczości, a także nauczenia tolerancji i zrozumienia zawiłych spraw historii; Matka poety pochodziła ze Stryja z rodziny ukraińsko – austriackiej, była świadkiem holokaustu, którego obrazy powracają w tekstach poetyckich jej syna. Biskup Gerard Kusz przywołał w pamięci osobę dyrektora Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie odbywał początkowe studia – nauczył go przede wszystkim kultury szacunku do człowieka; jak ks. biskup Kusz podkreślił – budowanie szczęścia, relacji międzyludzkich opiera się na szacunku.
Bardzo emocjonalnie, wzruszająco brzmiały opowieści o Wigilii; tradycyjnej i bardzo rodzinnej burmistrza Arkadiusza Czecha, poetycko Krystiana Krzemińskiego i metafizycznie ks. Biskupa o tym, że ten dzień uświadamia jak bardzo Bóg stał się człowiekiem i „zamieszkał między nami”. Wykład – spotkanie „O szczęściu…” wpisywał się w atmosferę rozpoczynającego się Adwentu, czasu oczekiwania na cud Bożego Narodzenia – zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia – magicznych świąt Rodziny.
To spotkanie z ks. dr biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej Gerardem Kuszem oraz znanymi tarnogórzanami: burmistrzem Arkadiuszem Czechem, poetą Krystianem Krzemińskim odkrywało na pozór oczywiste prawdy o życiu, o poszukiwaniach i budowaniu wartości, o relacjach międzyludzkich. Doświadczenia, które ukształtowały gości spotkania dawały im prawo formułowania bardzo prawdziwych i głębokich sądów na temat szczęścia, relacji międzyludzkich i znaczenia rodziny. Na zakończenie spotkania ks. biskup Gerard Kusz podzielił się refleksją o dziedzictwie i podtrzymywaniu tradycji, wyrażając tym samym uznanie dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku Tarnogórskiego. Bez wątpienia można wykład „O szczęściu…” – spotkanie z ks. dr biskupem pomocniczym diecezji gliwickiej Gerardem Kuszem oraz znanymi tarnogórzanami: burmistrzem Arkadiuszem Czechem, poetą Krystianem Krzemińskim zamknąć refleksją Adolfa Kolpinga – beatyfikowanego przez papieża Jana Pawła II niemieckiego duchownego: „Bóg daje szczęście, ale człowiek musi je złapać”.

Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW zaprasza 16 grudnia 2013 roku o godz. 14:30 do Tarnogórskiego Centrum Kultury na wykład pani Machiko Nakagawa: „Tradycje i obrzędy w kulturze japońskiej”. Gośćmi spotkania będą także Marta Czarnecka i Mirosław Błaszczak. Więcej informacji na stronie: www.utwtg.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz