Szkoła pod opieką fundacji

Data publikacji: 10 grudnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Udział uczniów w konferencjach, prelekcjach i warsztatach, otoczenie opieką naukową młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki i informatyki a także praktyki i staże w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi to główne korzyści podpisanego 10 grudnia w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących porozumienia. Dokument sygnowali przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof.

Udział uczniów w konferencjach, prelekcjach i warsztatach, otoczenie opieką naukową młodzieży wykazującej szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki i informatyki a także praktyki i staże w Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi to główne korzyści podpisanego 10 grudnia w auli Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących porozumienia. Dokument sygnowali przedstawiciele Powiatu Tarnogórskiego i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi: starosta Lucyna Ekkert, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski, dyrektor generalny fundacji dr Jan Sarna oraz kierownik pracowni bioinżynierii dr Piotr Wilczek. To pierwsze tego typu porozumienie zawarte przez fundację.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi powołana została dokładnie 22 lata temu. – Kapitał założycielski organizacji stanowiła kwota 4.200 złotych, uzbieranych wśród znajomych do kapelusza, oraz zdekompletowany serwis do kawy. Dziś fundacja jest unikatowym w skali Europy, a nawet świata, ośrodkiem badawczym. Zajmuje się pracami nad polskim sztucznym sercem, a także badaniami z zakresu biocybernetyki i nowoczesnej biotechnologii – mówił w trakcie uroczystości dr Jan Sarna.

Zawarte przez Powiat Tarnogórski i Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi porozumienie zakłada współpracę w zakresie realizowania wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i organizacyjnym. W dokumencie uwagę zwrócono na działania mające na celu upowszechnianie wśród uczniów i rodziców wiedzy o działalności Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi. Przewidziano również udział uczniów w konferencjach, prelekcjach i warsztatach organizowanych przez fundację, jak również inicjowanie i realizowanie wspólnych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i promocyjnym.

Fundacja zobowiązała się do dostarczania szkołom publikacji o charakterze naukowym i dydaktycznym, uczestniczenia w działaniach z zakresu profilaktyki zdrowotnej prowadzonych przez szkoły, a także otoczenia opieką naukową uczniów wykazujących szczególne uzdolnienia w zakresie biologii, chemii, fizyki, informatyki oraz zainteresowanych tematyką medycyny. Fundacja umożliwi także odbywanie praktyk i staży w fundacji uczniom kierowanym przez szkoły.

Udział w konferencjach, możliwość korzystania z publikacji naukowych, a przede wszystkim staże i praktyki dla naszych uczniów to najbardziej istotne korzyści dzisiejszego porozumienia. Podkreślić jednak należy, że dokument ten jest tylko sformalizowaniem istniejącej już od dawna współpracy szkoły z fundacją, za co składam dyrekcji, gronu pedagogicznemu i uczniom serdeczne podziękowania – mówiła starosta Lucyna Ekkert.

Okazją do podpisania dokumentu był obchodzony w szkole Dzień Patrona. Z tej okazji młodzież przygotowała program artystyczny zatytułowany „Obrazy z życia Marii Skłodowskiej – Curie”. Wręczono również statuetki „Przyjaciel Chemika”. W podziękowaniu za pomoc stypendialną wyróżnienie przyznano spółce Dalkia. Druga statuetka trafiła do Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi za współpracę w zakresie profilaktyki prozdrowotnej.

Call Now ButtonZadzwoń teraz