Teren pod komisariat

Data publikacji: 20 grudnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Z zamiarem budowy własnej siedziby dla komisariatu w Tworogu nosi się Powiatowa Komenda Policji w Tarnowskich Górach. W realizacji inwestycji pomoże dokument podpisany 18 grudnia przez starostę Lucynę Ekkert, na mocy którego policji przekazany zostanie teren pod tę ważną inwestycję.


Z zamiarem budowy własnej siedziby dla komisariatu w Tworogu nosi się Powiatowa Komenda Policji w Tarnowskich Górach. W realizacji inwestycji pomoże dokument podpisany 18 grudnia przez starostę Lucynę Ekkert, na mocy którego policji przekazany zostanie teren pod tę ważną inwestycję.

Obecnie policjanci z Tworoga korzystają ze skromnych pomieszczeń Urzędu Gminy. 15 funkcjonariuszy ma do dyspozycji zaledwie trzy pomieszczenia. Decyzja starosty to dokument, dzięki któremu będę mógł zwrócić się do Komendanta Wojewódzkiego Policji o rozważenie możliwości budowy nowego komisariatu na terenie gminy Tworóg. Taka inwestycja z pewnością poprawi warunki socjalno – bytowe funkcjonariuszy, co zawsze przekłada się na jakość pracy – mówi Komendant Powiatowy Policji Andrzej Wystalski.

Wydana przez starostę decyzja ustanawia trwały zarząd na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach w odniesieniu do nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w Tworogu. Nieruchomość położona jest przy ulicy Lublinieckiej na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Kopernika a skrzyżowaniem z ulicą Zamkową. Wydanie decyzji poprzedzone było zawarciem porozumienia pomiędzy Starostą Tarnogórskim, Nadleśniczym Nadleśnictwa Brynek oraz Komendantem Powiatowym Policji w Tarnowskich Górach w sprawie podjęcia czynności zmierzających do ustanowienia trwałego zarządu, m.in. poprzez przekazanie wskazanej nieruchomości przez PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brynek w zarząd Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz