Kładka w połowie stycznia

Data publikacji: 30 grudnia 2013
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Trwa budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w Krupskim Młynie. Termin oddania inwestycji nieco się przedłuży i ustalony został na 15 stycznia 2014 roku. 23 grudnia stan realizowanych prac ocenili przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski oraz dyrektorzy Zarządu Dróg Powiatowych.


Trwa budowa kładki pieszo – rowerowej na rzece Mała Panew w Krupskim Młynie. Termin oddania inwestycji nieco się przedłuży i ustalony został na 15 stycznia 2014 roku. 23 grudnia stan realizowanych prac ocenili przedstawiciele władz powiatu: wicestarosta Andrzej Elwart, członek Zarządu Powiatu Marian Szukalski oraz dyrektorzy Zarządu Dróg Powiatowych.

Przesunięcie terminu zakończenia prac nastąpiło z przyczyn niezależnych od zamawiającego i wykonawcy. Przyczyną była kolizja z kablem i słupem energetycznym, co spowodowało brak możliwości posadowienia tymczasowych podpór rusztowania zgodnego z projektem, a tym samym wymusiło zmiany w projekcie wykonawczym – mówi Gabriel Przykuta, zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. – Dotychczas wykonane zostały podpory, dźwigar główny poziomy i łukowy, płyta ustroju nośnego, zasypki konstrukcyjne podpór. Do zakończenia prac pozostały jeszcze wykończenia, w tym wykonanie zabezpieczeń antykorozyjnych, gabionów kamiennych w korycie rzeki oraz dojść do chodnika i ścieżki – wyjaśnia.

Inwestycja znacznie poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, którzy do tej pory zmuszeni byli korzystać z wydzielonego niewielkiego pasa, co wiązało się również z utrudnieniami dla pozostałych pojazdów przejeżdżających mostem.
Nowa kładka architektonicznie wpisywać się będzie w istniejący obok most i będzie mieć 28 m długości oraz blisko 6 m szerokości. Znajdą się na niej dwuipółmetrowej szerokości pasy dla pieszych i rowerzystów. Ponadto, w razie ewentualnego podniesienia stanu rzeki, będzie istniała możliwość podniesienia kładki, aby zapobiec jej zalaniu.

Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 107 000 zł. Połowa środków na ten cel przekazana została z rezerwy subwencji ogólnej, a druga połowa to środki własne powiatu. Wykonawcą inwestycji jest firma „Mosty Chrzanów”.

Call Now ButtonZadzwoń teraz