Procedura poradnictwa konsumenckiego

Data publikacji: 15 stycznia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Dla usprawnienia obsługi klientów Powiatowego Rzecznika Konsumentów wprowadzona została przejrzysta procedura poradnictwa konsumenckiego. Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście – w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Sienkiewicza 16 pok. 11 i 12 w Tarnowskich Górach w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30, we wtorek od godz. 7.30 do godz.

Dla usprawnienia obsługi klientów Powiatowego Rzecznika Konsumentów wprowadzona została przejrzysta procedura poradnictwa konsumenckiego. Porady prawne w sprawach konsumenckich udzielane są mieszkańcom powiatu tarnogórskiego osobiście – w siedzibie Powiatowego Rzecznika Konsumentów, mieszczącej się w Starostwie Powiatowym, przy ul. Sienkiewicza 16 pok. 11 i 12 w Tarnowskich Górach w godzinach pracy urzędu: od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30, we wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00; z wyłączeniem przyjmowania petentów codziennie w godzinach od 10.00 do 12.00. Od dnia 1 stycznia 2014 r. należy wcześniej ustalić z rzecznikiem termin wizyty, by uzyskać poradę osobistą w sprawie konsumenckiej.
Porada prawna udzielana jest po analizie dokumentów, która w znaczący sposób pozwala na rozpoznanie stanu faktycznego i ocenę problemu konsumenckiego. Następnie konsument otrzyma od rzecznika informację prawną w kwestii sposobu i możliwości prawnych skutecznego dochodzenia roszczenia.
Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Tarnowskich Górach w sprawach prostych, niewymagających wnikliwego rozpoznania istoty problemu prawnego udziela konsumentom – mieszkańcom powiatu tarnogórskiego porad i informacji, telefonicznie pod numerem telefonu: 32 381 81 09 i 32 381 81 07 od poniedziałku do czwartku od godz. 7.30 do godz. 15.30, we wtorek do godz. 17.00, w piątek od 7.30 do 14.00.
Więcej informacji na ten temat w zakładce Powiatowy Rzecznik Konsumentów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz