Kolorowo i ciepło

Data publikacji: 20 stycznia 2014

17 stycznia odbyła się uroczystość związana z zakończeniem inwestycji pod nazwą „Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Gośćmi tego wydarzenia byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Janusz Żbik i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Gabriela Lenartowicz. Warte prawie 4,5 miliona złotych zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez szpital i Starostwo Powiatowe ze środków Unii Europejskiej.

17 stycznia odbyła się uroczystość związana z zakończeniem inwestycji pod nazwą „Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach. Gośćmi tego wydarzenia byli podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju – Janusz Żbik i prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Gabriela Lenartowicz. Warte prawie 4,5 miliona złotych zadanie zrealizowano dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez szpital i Starostwo Powiatowe ze środków Unii Europejskiej. Termomodernizacja budynków szpitala pozwoli obniżyć koszt ich utrzymania oraz poprawi komfort leczenia pacjentów i pracy personelu. – Ten szpital nie widział takiej inwestycji od 30 lat – podkreślił w trakcie uroczystości wicedyrektor szpitala Bohdan Kozak.

W zakres rzeczowy inwestycji wchodziły takie prace jak: docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropodachów, docieplenie dachów, wymiana stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych, wymiana drzwi zewnętrznych, wykonanie nowej izolacji pionowej ścian z chodnikami opaskowymi, rozbudowa i przebudowa sieci zewnętrznej ciepłej wody użytkowej, wymiana instalacji centralnego ogrzewania oraz wymiana instalacji odgromowej, rynien i rur spustowych.

Zrealizowanie projektu wpłynęło na: oszczędność energii cieplnej na potrzeby ogrzewania budynku szpitala, poprawę komfortu cieplnego pacjentów oraz pracowników, uzyskanie efektu ekologicznego poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery oraz poprawę estetyki i wyglądu budynku.

Całkowity koszt zadania wyniósł 4.486 426,54 zł brutto. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki wynoszącemu 85% kosztów dofinansowaniu pozyskanemu przez szpital i Starostwo Powiatowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (kwota dofinansowania to 3 652 051,95 zł). Na pokrycie wkładu własnego spółka otrzymała pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 564 946,00 zł. Środki własne szpitala to 269 428,59 zł. Szpital otrzymał również dotację z budżetu powiatu w kwocie 200 tys. zł na wymianę pokrycia dachowego wraz z przemurowaniem kominów.

Projekt: „Modernizacja gospodarki cieplnej obiektów Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach” zrealizowany został w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Działanie 3 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii, Priorytet V Środowisko.

W roku 2013 roku w Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym S.A. w Tarnowskich Górach leczonych było 15 120 pacjentów (dane bez uwzględnienia poradni). Szpital posiada akredytację na odbywanie specjalizacji z takich dziedzin jak: psychiatria, anestezjologia i intensywna terapia, ginekologia i położnictwa, choroby wewnętrzne, okulistyka, chirurgia ogólna, neurologia. Zatrudnia łącznie 583 osoby (w tym m.in.:127 lekarzy, 215 pielęgniarek, 42 położne, 41 osób w administracji – dane na 21 grudnia 2013 r.).

Dyrektor szpitala Janusz Piotrowski podczas uroczystości związanej z zakończeniem termomodernizacji placówki podkreślił, że w ciągu roku spółka uporała się z ogromną stratą finansową i powoli wychodzi na prostą. – Rok temu strata finansowa wynosiła aż 4,2 miliona złotych. Po przeprowadzeniu restrukturyzacji, na koniec listopada 2013 roku, wynik finansowy spółki kształtował się na poziomie plus 100 tysięcy złotych – zaznaczył prezes. – Problemem są zobowiązania szpitala i koszt obsługi długu. To blisko milion złotych rocznie – dodał.

Gdy słuchałem sprawozdania pana prezesa dotyczącego poprawy finansów spółki zastanawiałem się ilu pracowników pan zwolnił – 100, a może 200? Okazuje się że poza naturalnymi odejściami, pracy nie straciła ani jedna osoba. To wzbudza mój ogromny szacunek. Serdecznie gratuluję – powiedział minister Janusz Żbik. – Przed nami nowa perspektywa w zakresie pozyskiwania środków unijnych, potężne zadania, ogromne pieniądze na rozwój naszego kraju. Cieszę się z inwestycji, jaka została przeprowadzona w placówce, z pewnością przyniesie ona efekty zarówno ekologiczne, jak i finansowe – dodał minister, który przekazał pozdrowienia od wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej, która z powodu ważnych obowiązków w ostatniej chwili zrezygnować musiała z odwiedzenia tarnogórskiego „Hagera”.

Ekologia to nie tylko ochrona dzikich zwierząt i budowa przejść dla żab przez autostradę. Ekologia to także gospodarka, ważne jest takie myślenie o otoczeniu, by słowo ekologiczny było tożsame z ekonomiczny – mówiła Gabriela Lenartowicz, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. – Termomodernizacja szpitala w Tarnowskich Górach to modelowe przedsięwzięcie, które łączy w sobie ekonomię, ekologię rewitalizację otoczenia oraz kwestie dobrego zarządzania. Ta inwestycja to odpowiedź na pytanie jak efektywnie i kompleksowo wykorzystywać pieniądze europejskie – zaznaczyła prezes.

Jak wyliczono, roczne oszczędności na energii cieplnej w szpitalu, przy takim samym bądź lepszym komforcie cieplnym, wyniosą 250 tys. zł.

Call Now ButtonZadzwoń teraz