Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Data publikacji: 22 stycznia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 344/1652/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2014 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– zasadach przyznawania dotacji,
– terminach i warunkach realizacji zadania,

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach podjął Uchwałę nr 344/1652/2014 z dnia 20 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Termin składania ofert upływa w dniu 14 lutego 2014 roku.

Szczegółowe informacje m.in. o:
– wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
– zasadach przyznawania dotacji,
– terminach i warunkach realizacji zadania,
– terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru ofert znajdują się w treści uchwały.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach, ul.Sienkiewicza 16, pok. 102, tel. 32 381 87 52.

Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 10 stycznia 2010 r. (Dz. U. z 2011, nr 6 poz. 25.

Call Now ButtonZadzwoń teraz