„Mały Mistrz”

Data publikacji: 5 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 roku, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, projektu „Mały Mistrz”. Na dofinansowanie w 2014 roku realizacji projektu zaplanowano wydatkowanie kwoty w wysokości 6 milionów złotych. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne,


Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 roku, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, projektu „Mały Mistrz”. Na dofinansowanie w 2014 roku realizacji projektu zaplanowano wydatkowanie kwoty w wysokości 6 milionów złotych. Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży, w szczególności do stowarzyszeń posiadających odpowiednie (ponadregionalne, wojewódzkie) struktury organizacyjne,

Zasady przyznawania dotacji, terminy i warunki realizacji zadań znaleźć można na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki:
http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1240,Otwarty-konkurs-wnioskow-na-dofinansowanie-w-2014-roku-ze-srodkow-Funduszu-Rozwo.html

Call Now ButtonZadzwoń teraz