Nie bądź jeleń, weź paragon!

Data publikacji: 6 lutego 2014

Ruszyła kolejna ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, urzędów skarbowych województwa śląskiego wspólnie z innymi służbami będą sprawdzali przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Po raz kolejny nasi pracownicy oprócz działań kontrolnych będą prowadzić społeczno – edukacyjną kampanię zachęcającą do brania paragonu.

Ruszyła kolejna ogólnopolska akcja Ministerstwa Finansów „Nie bądź jeleń, weź paragon”. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej, urzędów skarbowych województwa śląskiego wspólnie z innymi służbami będą sprawdzali przestrzeganie przez przedsiębiorców obowiązku ewidencji sprzedaży na kasach fiskalnych. Po raz kolejny nasi pracownicy oprócz działań kontrolnych będą prowadzić społeczno – edukacyjną kampanię zachęcającą do brania paragonu.
Tegoroczną edycję akcji ma promować nowy rysunek Andrzeja Mleczki. Rysunek będzie znajdował się na wszystkich materiałach promocyjnych, które będę rozdawane podatnikom i przedsiębiorcom.

Kontrolerzy sprawdzą prawidłowość:
– posiadania kasy fiskalnej oraz dokonywania na niej rejestracji sprzedaży towarów,
– wydawania paragonów stwierdzających dokonanie sprzedaży,
– prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Wzmożone kontrole prowadzone będą nie tylko w godzinach urzędowania. Czynności prowadzone będę również w godzinach wieczornych, nocnych a także w dni wolne od pracy, czyli w soboty i niedziele.

Jednym z celów akcji jest informowanie podatników o korzyściach płynących z posiadania paragonu. Paragon to podstawowy dowód dokonanych przez nas zakupów, który może okazać się niezbędny przy składaniu ewentualnych reklamacji lub zwrotu towaru. Aby skutecznie dochodzić swoich roszczeń potrzebny jest właśnie paragon, dlatego warto o nim pamiętać odchodząc od kasy. Odbierając dowód zakupu każdy z nas może dokładnie sprawdzić, za co i ile płaci. Paragon pozwala na łatwiejsze porównanie cen proponowanych przez różnych sprzedawców. Paragon powinien być czytelny i zawierać wszystkie informacje określone przepisami prawa m. in. nazwę przedsiębiorcy, datę sprzedaży, nazwę towaru i jego cenę.

Akcja jest prowadzona przez resort finansów od 10 lat. W tym roku minimalna kwota mandatu wynosi 168 zł a najwyższa 3.360 zł. Akcja będzie trwała do 2 marca 2014 r.

W analogicznym okresie zimowej akcji „Weź paragon” kontrolerzy na terenie śląska wystawili 525 mandatów karnych skarbowych na łączną kwotę ponad 97.000 zł., natomiast w ciągu całego 2013 roku nałożono 3.694 mandaty na kwotę 696.125 zł. Najwięcej mandatów nałożono z powodu nieewidencjonowania towarów za pośrednictwem kasy fiskalnej.

Zadzwoń teraz Skip to content