Jak złożyć zeznanie podatkowe przez internet?

Data publikacji: 10 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zaprasza na szkolenie multimedialne dotyczące elektronicznego wysyłania zeznań, które odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w sali nr 39 II piętro o godzinie 16.00 w poniedziałki: 24.02.2014, 10.03.2014, 24.03.2014.


Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tarnowskich Górach zaprasza na szkolenie multimedialne dotyczące elektronicznego wysyłania zeznań, które odbędzie się w Urzędzie Skarbowym w Tarnowskich Górach w sali nr 39 II piętro o godzinie 16.00 w poniedziałki: 24.02.2014, 10.03.2014, 24.03.2014.

Ponadto od 10.02.2014 roku do 25.04.2014 roku w godzinach od 8.00 do 14.00 w Urzędzie Skarbowym na Sali A, na stanowisku nr 7, uruchomiony został punkt elektronicznego składania zeznań przez podatnika. Zeznania będzie można składać również w Urzędach Miast i Gmin. Dni, w jakich można tego dokonać, obrazuje tabelka znajdująca się w załączniku.

Osoby zainteresowane składaniem zeznań za pośrednictwem systemu e-Deklaracje powinny przygotować:

1.NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towaru i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika)
2.dowód osobisty
3.informacje o uzyskanych w 2013 roku dochodach (PIT-11, PIT-11A, PIT-40A itp.)
4.dokumenty potwierdzające odliczenia.
5.zeznanie za rok 2012 lub kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu za 2012 rok
Jako kwotę przychodu za rok 2012 należy rozumieć, w przypadku:
PIT-36(18) poz. 82 albo poz. 125 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub
PIT-36L(8) poz. 23 albo poz. 28 lub
PIT-37(18) poz. 60 albo poz. 87 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2012 występuje jako małżonek lub
PIT-38(8) poz. 24 lub
PIT-39 poz. 20 lub
PIT-40(17) poz. 62 lub
PIT-40A(17) poz. 33.

Call Now ButtonZadzwoń teraz