Modernizacja ewidencji gruntów i budynków

Data publikacji: 10 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Tarnowskie Góry, dnia 20.01.2014r.
GP.K.6623.40.2013

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od 03.03.2014 roku do 21.03.2014 roku w godzinach pracy Komórki Organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Krupski Młyn, Potępa w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.


Tarnowskie Góry, dnia 20.01.2014r.
GP.K.6623.40.2013

Zawiadomienie

Zawiadamia się, że w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach przy ul. Mickiewicza 41 w terminie od 03.03.2014 roku do 21.03.2014 roku w godzinach pracy Komórki Organizacyjnej Geodeta Powiatowy, zostanie wyłożony do wglądu osób zainteresowanych projekt operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych: Krupski Młyn, Potępa w jednostce ewidencyjnej Krupski Młyn.

Dokumentacja tego projektu, składająca się z :

-wykazów zmian gruntowych,
-map ewidencyjnych,
-kartotek budynków,
-kartotek lokali,

opracowana została na podstawie art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) oraz § 56 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz.U. z 2001r. Nr 38, poz. 454 ze zm.).

Każda osoba i podmiot, których interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego może w okresie jego wyłożenia zgłaszać uwagi do tych danych. Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków i założenia ewidencji budynków ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.

Brak zainteresowania ze strony właściwych podmiotów, a w szczególności właścicieli nieruchomości nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postępowania, zatwierdzenia projektu operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia danych w ewidencji gruntów i budynków powiatu tarnogórskiego.

Call Now ButtonZadzwoń teraz