Nominacje dla członków komisji

Data publikacji: 20 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

20 lutego starosta Lucyna Ekkert wręczyła pisemne nominacje nowo powołanym członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2014 –2016.

20 lutego starosta Lucyna Ekkert wręczyła pisemne nominacje nowo powołanym członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2014 –2016. W skład komisji weszli: Andrzej Fiała – przewodniczący Rady Powiatu w Tarnowskich Górach; Kazimierz Gwóźdź – przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Ochrony Porządku Prawnego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach; Władysław Walicki – pierwszy zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tarnowskich Górach; Artur Wieczorek – naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach; Anna Szymocha – Żak – Prokurator Rejonowy w Tarnowskich Górach; Gustaw Jochlik – radny Sejmiku Województwa Śląskiego; Ryszard Świderski – Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach; Krzysztof Kubat – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Przewodniczącą komisji jest Lucyna Ekkert – Starosta Tarnogórski.

Do zadań Komisji należy m.in.: ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, opiniowanie pracy policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, opiniowanie projektów innych programów współdziałania policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

Podczas posiedzenia dyskutowano o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego w powiecie , jak również przyjęto sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach.

Komendant Powiatowy Policji podinspektor Andrzej Wystalski podkreślił w swoim wystąpieniu, iż najważniejsza sprawą dla tarnogórskich policjantów jest zwiększenie widoczności i działań w terenie, ze szczególnym uwzględnieniem pracy dzielnicowych.
Dzielnicowi powinni zająć się problemami mieszkańców i skupić na ich rozwiązywaniu – zaznaczył.

Członek komisji Gustaw Jochlik zwrócił uwagę na wyższą w 2013 roku w stosunku do lat ubiegłych ilość odnotowanych przez policję przypadków przemocy w rodzinie.
Coś wspólnie musimy z tym zrobić, zewrzeć szeregi, by uwrażliwić społeczeństwo na ten problem – mówił. Halina Barwinek – Folek z tarnogórskiej prokuratury zwróciła z kolei uwagę, że Tarnowskie Góry od wielu lat są miastem bezpiecznym. – Nie odnotowujemy tak drastycznych przypadków jak na przykład w Bytomiu. Ponadto wiele tego typu spraw kończy się umorzeniem. Wzrastające wskaźniki to nie pogorszenie sytuacji, ale większa ilość reakcji – stwierdziła. Starosta Lucyna Ekkert zauważyła, że konieczne jest wypracowanie metod i narzędzi oddziaływania na wyobraźnie mieszkańców, by uczulić ich na zjawisko przemocy w rodzinie. Mogłyby być to akcje plakatowe bądź konferencje w szkołach.

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Sławomir Rak poinformował, że ilość interwencji strażaków w roku ubiegłym wyniosła 1708 i była najniższa od ostatnich jedenastu lat. Zaznaczył także, że istotne dla strażaków jest pozyskanie terenu pod nową siedzibę Straży Pożarnej, gdyż obecna jest zbyt mała i nie odpowiadająca już standardom XXI wieku. W kwestii finansowania tej inwestycji strażacy liczą na środki z budżetu krajowego. Rozmowy na temat terenu pod to przedsięwzięcie, toczone ze starostą, są w toku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz