Dotacje z FIO

Data publikacji: 21 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech priorytetów:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe;


Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do udziału w otwartym konkursie ofert na najlepsze projekty dofinansowywane w 2014 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO). Uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z czterech priorytetów:
1. Małe inicjatywy;
2. Aktywne społeczeństwo;
3. Aktywni obywatele;
4. Silne organizacje pozarządowe;

Wysokość środków na finansowanie P FIO w roku 2014 wynosi 60 000 000,00 zł, w tym 57 600 000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2 400 000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną.
Składane projekty realizują cel główny P FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja P FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.
Termin składania ofert: od 7 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r.
Szczegóły na stronie http://pozytek.gov.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz