Mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta

Data publikacji: 24 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Od 24 do 28 lutego 2014 r. w godz. 9.30 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach działa mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia wydają loginy i hasła do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Aby otrzymać dane dostępowe, wystarczy być osobą pełnoletnią i okazać dowód osobisty. Rodzice zgłaszający swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP.


Od 24 do 28 lutego 2014 r. w godz. 9.30 – 15.00 w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach działa mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia wydają loginy i hasła do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Aby otrzymać dane dostępowe, wystarczy być osobą pełnoletnią i okazać dowód osobisty. Rodzice zgłaszający swoje dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób on-line zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl i odebraniu w delegaturze, sekcji lub oddziale NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi.

Ponadto, rodzice lub opiekunowie zgłaszający dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego mają możliwość uzyskania danych dostępowych do ZIP dla dzieci w wieku od 0 do 16 lat. Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU). Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec (jednak w zależności od sytuacji może to być babcia, dziadek, współmałżonek rodzica dziecka lub opiekun prawny w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka). Młodzież w wieku 16-18 lat może otrzymać dane dostępowe do ZIP za okazaniem paszportu lub dowodu osobistego.

System ZIP dostarcza pacjentowi informacji m.in.:
– gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił za to NFZ,
– gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,
– gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,
– czy jest ubezpieczony,
– w kolejce do których uzdrowisk i specjalistów czeka,
– informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych.

Dodatkowo poprzez portal pacjent ma dostęp do istotnych dla niego treści dotyczących np. programów profilaktycznych, leczenia za granicą, informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, praw pacjenta itd.

Zintegrowany Informator Pacjenta został uruchomiony 1 lipca 2013 r. w całej Polsce. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu są bezpłatne. Poprzez wdrożenie ZIP Narodowy Fundusz Zdrowia realizuje swój obowiązek ustawowy dotyczący informowania pacjentów o udzielonych im świadczeniach i ich kosztach.

Od momentu wdrożenia systemu ZIP do lutego 2014 r. w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta w województwie śląskim zarejestrowało się ponad 80 tys. użytkowników. Więcej informacji na temat systemu ZIP: zip.nfz.gov.pl oraz pod numerem infolinii 32 735 16 00.

Call Now ButtonZadzwoń teraz