Nowy sprzęt już w szkołach

Data publikacji: 25 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Supernowoczesne monitory interaktywne, tablice multimedialne, laptopy, drukarki, roboty minisumo, oscyloskopy, wagi elektroniczne – to tylko niektóre z urządzeń, jakie trafią do naszych szkół dzięki realizowanemu przez Powiat Tarnogórski projektowi „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Część sprzętu dotarła już do placówek i została zainstalowana. W ten sposób doposażonych zostanie 25 pracowni w 7 szkołach powiatu tarnogórskiego. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również wsparcie w postaci zakupu materiałów dydaktycznych dzięki, którym szkoły wzbogacą się m.in.

Supernowoczesne monitory interaktywne, tablice multimedialne, laptopy, drukarki, roboty minisumo, oscyloskopy, wagi elektroniczne – to tylko niektóre z urządzeń, jakie trafią do naszych szkół dzięki realizowanemu przez Powiat Tarnogórski projektowi „Mam zawód – mam pracę w regionie”. Część sprzętu dotarła już do placówek i została zainstalowana. W ten sposób doposażonych zostanie 25 pracowni w 7 szkołach powiatu tarnogórskiego. Wszystkie szkoły biorące udział w projekcie otrzymają również wsparcie w postaci zakupu materiałów dydaktycznych dzięki, którym szkoły wzbogacą się m.in. o nowoczesne programy komputerowe, plansze edukacyjne, drobny sprzęt gastronomiczny wykorzystywany w trakcie zajęć praktycznych czy też nowe podręczniki. Część z materiałów dydaktycznych trafiła już do szkół a kolejne partie są już w drodze.

Projekt skierowany jest do tzw. „zawodowców”, czyli uczniów szkół zawodowych i techników. Poza wyposażeniem szkolnych pracowni zakłada objęcie młodzieży kompleksowym wsparciem z zakresu grupowego i indywidualnego doradztwa zawodowego. W ramach projektu uczniowie uczestniczą także w zajęciach wyrównawczych m.in. z matematyki, chemii, biologii oraz w zajęciach pozaszkolnych m.in. z języka angielskiego i języka niemieckiego. Lepszy start w przyszłość zagwarantuje uczniom udział w certyfikowanych kursach m.in. z AUTOCAD, SEP, prawa jazdy kat. B, obsługi programów księgowych, obsługi wózka widłowego czy operatora koparko-ładowarki. W ramach projektu uczniowie mają zapewnione praktyki oraz staże m.in. w branży gastronomicznej, mechanicznej, informatycznej, elektronicznej oraz wizyty studyjne u pracodawców.
Łącznie w projekcie udział bierze 969 uczniów z 16 szkół powiatu tarnogórskiego.

Projektu systemowy ,,Mam zawód – mam pracę w regionie” realizowany jest w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 przez Samorząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Śląskim Kuratorem Oświaty oraz powiatami i miastami na prawach powiatu z terenu województwa śląskiego. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim.

Call Now ButtonZadzwoń teraz