Konkurs na zadania z zakresu ekologii

Data publikacji: 26 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Przypominamy, że do 28 lutego składać można wnioski w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.


Przypominamy, że do 28 lutego składać można wnioski w ogłoszonym przez Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Szczegółowe informacje znajdują się w treści uchwały nr 347/1661/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 3 lutego 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, która dostępna jest poniżej.

Ponadto zamieszczamy obowiązujący wzór oferty na realizację zadania publicznego (załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania – Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).

Call Now ButtonZadzwoń teraz