Modernizujemy DPS

Data publikacji: 27 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zakończyła się wymiana drzwi przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. To kolejny już etap prowadzonej przez Powiat Tarnogórski modernizacji tego obiektu. W tym roku zaplanowano jeszcze wymianę okien w segmencie B oraz zamontowanie dwóch nowych wind. Po wykonaniu tych zadań łączna kwota środków poniesionych od 2010 roku na inwestycje w DPS „Przyjaźń” wyniesie ostatecznie 1 284 116 zł.


Zakończyła się wymiana drzwi przeciwpożarowych w Domu Pomocy Społecznej „Przyjaźń” w Tarnowskich Górach. To kolejny już etap prowadzonej przez Powiat Tarnogórski modernizacji tego obiektu. W tym roku zaplanowano jeszcze wymianę okien w segmencie B oraz zamontowanie dwóch nowych wind. Po wykonaniu tych zadań łączna kwota środków poniesionych od 2010 roku na inwestycje w DPS „Przyjaźń” wyniesie ostatecznie 1 284 116 zł.

Zakres przedmiotowy zakończonego obecnie przedsięwzięcia obejmował: demontaż istniejących drzwi, a następnie dostawę i zabudowę nowych drzwi przeciwpożarowych EI30 w ewakuacyjnych klatkach schodowych, nowych drzwi zewnętrznych oraz nowych drzwi przeciwpożarowych oddzielenia stref w budynkach. W zakres przedsięwzięcia wchodziły także roboty towarzyszące – wykonanie nowych tynków w obrębie wymienianych drzwi, nowych obróbek blacharskich szczeliny dylatacyjnej wraz z położeniem płytek. Koszt zadania to 145 786 zł.

Wśród wcześniej zrealizowanych w obiekcie inwestycji znalazły się: remont pokrycia dachowego (2009 – 2010 r.) na kwotę 346 714,00 zł, oddymianie klatek schodowych wraz z elektrycznym systemem sterowania oddymiania (2012 r) na kwotę 68 027,00 zł, wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego i awaryjnego (2012 r.) za 153 629 zł, wymiana dźwigu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie wraz z demontażem starego dźwigu (2013 r.) – 149 960,00 zł.

W tym roku powiat dokona także wymiany okien segmencie B (100 000 zł) oraz wymiany dwóch wind w segmencie B – (320 000 zł).

Call Now ButtonZadzwoń teraz