BIP
Logotyp Ucze sie w TG

Bez wzajemnego wspierania się w środowiskach lokalnych na sukces nie można liczyć – mówił minister Janusz Cichoń, który 26 lutego spotkał się z samorządowcami w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Tematem spotkania były zmiany w polskim systemie podatkowym. Minister Cichoń, który wychował się w Tarnowskich Górach, odwiedził powiat na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego. W ramach wizyty zawitał też do swojej szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej, gdzie spotkał się z uczniami.


Bez wzajemnego wspierania się w środowiskach lokalnych na sukces nie można liczyć – mówił minister Janusz Cichoń, który 26 lutego spotkał się z samorządowcami w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. Tematem spotkania były zmiany w polskim systemie podatkowym. Minister Cichoń, który wychował się w Tarnowskich Górach, odwiedził powiat na zaproszenie posła Tomasza Głogowskiego. W ramach wizyty zawitał też do swojej szkoły – I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Sempołowskiej, gdzie spotkał się z uczniami.

Staramy się wprowadzić w polskim systemie podatkowym takie zmiany, które pozwolą osiągnąć równowagę między efektywnością a sprawiedliwością. Żeby wywiązywać się z zadań państwa musimy sięgać do kieszeni podatnika, jednak robimy to ze świadomością, że każde obciążenie rodzi nieefektywność – mówił w Centrum Kultury Śląskiej minister Janusz Cichoń. – Do podatków podchodzić trzeba racjonalnie i rozsądnie, co polski rząd robi. Warto dodać, że podatki w Polsce należą do jednych z najniższych w Europie. W relacji do PKB w 2013 było to 32,5 %, a teraz niespełna 32%, przy średniej europejskiej powyżej 40% – dodał.

Minister mówił również o rozwiązaniach w polskim systemie podatkowym zorientowanych na dobro podatnika, biorących swoje korzenie w przekonaniu, że podatnicy są uczciwi. Zgodnie z tą zasadą poprawiona zostać ma jakość obsługi w Urzędach Skarbowych, a dobrzy, czyli rozliczający się uczciwie i terminowo podatnicy, traktowani mają być w „skarbówce” jak VIP-y.

Janusz Cichoń wspomniał także, że Ministerstwo Finansów pracuje nad specjalną klauzulą dotyczącą unikania opodatkowania, która skutkować ma wyłapywaniem i karaniem sztucznych konstrukcji służących transferowaniu zysków do innych krajów.

Na razie nasza administracja podatkowa nie najlepiej radzi sobie z wyłapywaniem tego typu oszustw, ponieważ po drugiej stronie są najlepsze kancelarie i najlepsi finansiści. Nowe rozwiązania pozwolą ograniczyć takie praktyki – zapowiedział minister.

W trakcie spotkania rozmawiano również m.in. o koncepcji wprowadzenia jednolitej stawki podatku VAT. – Przy jednolitej stawce 16-17 % opłacalność procederu polegającego na wyłudzeniach zwrotów podatków zdecydowanie by spadła. Różnice w stawkach VAT-u to okazja by oszukiwać państwo. Pamiętać jednak należy, że taki jednolity podatek łączyłby się z wyraźnym – 10% wzrostem cen na produkty żywnościowe. Jest więc duże ryzyko z tym związane. Jesteśmy na etapie analiz i rozważań – poinformował minister. – VAT nie jest podatkiem sprawiedliwym. Biedniejsi płacą go od razu, lepiej sytuowani nie wszystko wydają i unikają tego opodatkowania. Na kontach polskich przedsiębiorców leży obecnie 220 mld zł, które czekają na decyzję. Polska powinna przestać konkurować w oparciu o zasoby, dzięki niskim kosztom pracy. Wysoko rozwinięte kraje konkurują w oparciu o pomysły, idee i innowacyjną gospodarkę. Uważam, że taką wartość dodaną, jako Polacy, jesteśmy w stanie wytworzyć w oparciu o środki europejskie – podkreślił Janusz Cichoń.

Minister potwierdził również informację, że w przyszłym roku nie już będzie obowiązku składania PIT-ów.

Call Now ButtonZadzwoń teraz