O walce ze złymi siłami w XXI wieku

Data publikacji: 28 lutego 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„O walce ze złymi siłami w XXI wieku” to temat wykładu, który 24 lutego wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ks. Janusz Czenczek egzorcysta, penitencjarz katedralny Diecezji Gliwickiej. Wykładowca ks. Janusz Czenczek to egzorcysta sprawujący już dwunasty rok swoją niełatwą posługę.

„O walce ze złymi siłami w XXI wieku” to temat wykładu, który 24 lutego wygłosił dla studentów Tarnogórskiego Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku ks. Janusz Czenczek egzorcysta, penitencjarz katedralny Diecezji Gliwickiej. Wykładowca ks. Janusz Czenczek to egzorcysta sprawujący już dwunasty rok swoją niełatwą posługę. Pełni funkcję mającego szczególne uprawnienia penitencjarza katedralnego, czyli na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego 508 § 1 „ma z racji urzędu władzę zwyczajną, której jednak nie może innym delegować, rozgrzeszania w zakresie sakramentalnym od cenzur wiążących mocą samego prawa, ale nie zdeklarowanych i nie zastrzeżonych Stolicy Apostolskiej. Na terenie diecezji może rozgrzeszać także obcych, a diecezjan również poza diecezją.“

Ksiądz Janusz Czenczek jest znawcą problemu, który intryguje przeciętnego człowieka – jak bowiem wytłumaczyć powracanie w filmie i innych sztukach do problemu funkcjonowania w świecie sił zła i symboliki Szatana. W świecie, w którym żyjemy istnieją nadal zjawiska naukowo niewytłumaczalne, uświadamiające człowiekowi istnienie sił wyższych, ingerujących w nasze działania. Dlatego problem walki ze złymi siłami w XXI wieku, kiedy wydawałoby się, że nie ma już przed człowiekiem żadnych tajemnic, ciągle jest otwarty i prowokuje do odpowiedzi na pytania: kim jest Szatan, dlaczego Pan Bóg pozwala na zło, jakie są granice między dobrem a złem, czy człowiek wierzący jest wolny i wiele innych.
Oczywiście, przede wszystkim, przeciętnego człowieka interesuje posługa egzorcysty i egzorcyzmy, utrwalona w sposób stereotypowy w filmach.

Wykład ks. Janusza Czenczka, ograniczony w czasie, był zaledwie próbą obalenia zafałszowanych i stereotypowych informacji na temat egzorcystów i egzorcyzmów, manifestacjach Szatana oraz o jego nieustannej walce o rząd dusz. Już na wstępie swojego wykładu ks. Janusz Czenczek zaznaczył, że odrzucanie istnienia Szatana jest tak jakby zaprzeczać istnieniu powietrza – nie widzimy go, choć jest. Wykładowca odwołał się do wiedzy teologicznej , wyjaśniającej pochodzenie sił zła. Zaskakujący może być wniosek, że zło jest przede wszystkim wynikiem wolności i że u genezy każdego grzechu człowieka leży nieposłuszeństwo. Wykład – opowieść ks. Czenczka był zapewne wielkim doświadczeniem dla słuchaczy, wyjaśniał przecież problemy, nad którymi zastanawia się każdy z nas; człowiek jest istota kruchą i ułomną, łatwo ulegającą różnym pokusom, ale ludzie wierzący mają świadomość Bożej opieki i zostawienia im możliwości odnalezienia się w modlitwie.

Wykładowca zaznaczył, że trudno na pozór ustalić, jaka jest granica między cierpieniem psychicznym, chorobą, a opętaniem – z doświadczenia swojej posługi egzorcysty wie, że co najmniej kilka miesięcy działania trzeba poświęcić na rozpoznanie problemu. I jak zaznaczył egzorcyści, i on także, współpracują z lekarzami psychiatrii i psychologami. Na pytanie jak często musi odprawiać egzorcyzmy, wyjaśnił, że w ubiegłym roku egzorcyzmował tylko, a może aż, 5 razy. Bać się, czy nie sił zła – pytano. Odpowiedzią było przywołanie myśli św. Pawła z Tarsu: „Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam?”. I wyjaśnienie, że nie wolno się bać, ale także nie wolno lekceważyć. I by uspokoić słuchaczy, którzy chcieli jeszcze porozmawiać ks. Janusz Czenczek wyjaśnił, że w sytuacjach szczególnych można się z nim kontaktować za pośrednictwem Kurii Gliwickiej , a najbardziej zainteresowani dostali wizytówki z adresem wykładowcy.

Wykład – spotkanie z egzorcystą ks. Januszem Czenczkiem prowokuje do wielu refleksji. Na pewno warto pamiętać jedną z myśli biblijnej Mądrości Syracha: „Aż do śmierci stawaj do zapasów o prawdę, a Pan Bóg będzie walczył o ciebie”.

Świat współczesny to czas wielkich odkryć naukowych, uczący racjonalnego oceniania rzeczywistości i materialnego wyrachowania – może więc warto popatrzeć na niego tak jak uczył francuski filozof Blaise Pascal: „Zważmy zysk i stratę, zakładając się że Bóg jest. Rozpatrzmy te dwa wypadki: jeżeli wygrasz, zyskujesz wszystko; jeżeli przegrasz, nie tracisz nic.”
Stanisława Szymczyk
sekretarz Tarnogórskiego Stowarzyszenia – UTW

Tarnogórskie Stowarzyszenie- UTW zaprasza 10 marca o godz. 16:30 do Kompleksu Zamkowego w Starych Tarnowicach na „Dzień Kobiet i Mężczyzn”. Więcej informacji na stronie: www.utwtg.pl

Call Now ButtonZadzwoń teraz