BIP
Logotyp Ucze sie w TG

W związku ze współpracą dydaktyczną Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcacych w Tarnowskich Górach i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi informujemy o ofercie, którą fundacja przygotowała dla przedsiębiorców.


W związku ze współpracą dydaktyczną Zespołu Szkół Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcacych w Tarnowskich Górach i Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi informujemy o ofercie, którą fundacja przygotowała dla przedsiębiorców.

Fundacja pozyskuje fundusze na prace naukowo – badawcze m.in. dzięki użyczaniu swojego logo, jako rekomendacji, marki wielu firmom. Firmy mogą umieszczać logo fundacji na opakowaniach swoich produktów, w swoich materiałach informacyjnych lub na stronach internetowych. W zamian za to podpisują umowę, na podstawie której przekazują środki finansowe na działania fundacji.

Firmy różnych branż, w tym szeroko rozumianej produkcji spożywczej posługując się znakiem firmowym fundacji, tworzą swoistą grupę biznesową, co poza wynikającą z tego nobilitacją, daje możliwość wykorzystania powstałego w ten sposób potencjału poprzez podejmowanie wspólnych kampanii promocyjnych, a nawet wspólnych, celowych projektów gospodarczych. Taki model współpracy daje firmie możliwość realizacji własnej polityki rynkowej zgodnie z indywidualnymi priorytetami i stosowną strategią komunikacyjną w m.in. w działaniach public relations.

Polskie firmy zaczynają coraz lepiej rozumieć, że od dawna funkcjonujące na zachodzie pojęcie „company social responsibility” (firma społecznie odpowiedzialna) jest znakomitym narzędziem budowania prestiżu, trwałego kształtowania wizerunku nowoczesnej i społecznie zaangażowanej firmy. Daje to, w przeciwieństwie do okazjonalnych akcji promocyjnych, ogromną szansę podniesienia wiarygodności firmy, permanentnego wzmacniania zaufania do marki i produktów.

Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do współpracy z fundacją!

Call Now ButtonZadzwoń teraz