Program „Świetlica – Dzieci – Praca”

Data publikacji: 6 marca 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:
– doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
– zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na dofinansowanie zadań w Programie „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015.
Z dotacji mogą być pokryte wydatki kwalifikowane, przeznaczone na:
– doposażenie placówki wsparcia dziennego (świetlicy, ogniska wychowawczego, klubu młodzieżowego) w celu wzbogacenia oferty zajęć programowych;
– zorganizowanie wypoczynku, w tym wyjazdów edukacyjno – wypoczynkowych tzw. „zielonych szkół” dla dzieci z udziałem rodziców lub innych członków rodziny;
– organizowanie imprez edukacyjno – kulturalnych i sportowych dla dzieci i rodziców;
– zorganizowanie posiłku podczas zajęć w placówce.
Termin składania ofert do 19 kwietnia 2013 r
Więcej informacji http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2013/ogloszenie-o–konkursie-ofert-podmiotow-uprawnionych-na-dofinansowanie-zadan-w-programie–swietlica–dzieci–praca-na-rzecz-wsparcia-dziecka-i-rodziny-w-gminie–w-latach-2011–2015/

Call Now ButtonZadzwoń teraz