Przyjaźń pozostanie

Data publikacji: 12 marca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Goszczący w powiecie tarnogórskim starosta naszego partnerskiego powiatu Erlangen – Höchstadt zwiedził wczoraj Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W pałacu odbyło się również uroczyste spotkanie z radnymi Rady Powiatu, na którym wspominano 11 lat intensywnej współpracy i przyjacielskich kontaktów.


Goszczący w powiecie tarnogórskim starosta naszego partnerskiego powiatu Erlangen – Höchstadt zwiedził wczoraj Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. W pałacu odbyło się również uroczyste spotkanie z radnymi Rady Powiatu, na którym wspominano 11 lat intensywnej współpracy i przyjacielskich kontaktów.

U podstaw naszej współpracy leżało przełamanie barier i stereotypów a także bliższe wzajemne poznanie naszych kultur, tradycji, nowe znajomości i przyjaźnie. Bez względu na to jakie będziemy zajmować stanowiska, czy będziemy aktywni w polityce czy nie, przyjaźń pozostanie – mówiła starosta Lucyna Ekkert.

Odchodzący na emeryturę i żegnający się, przynajmniej oficjalnie, z naszym powiatem starosta Eberhard Irlinger, podkreślił po raz kolejny, że współpraca obydwu powiatów, zwana przez niego partnerstwem serc, rozwija się w dobrym kierunku.

Cierpienia narodu polskiego w czasie II wojny światowej, czyny niemieckiego narodu wobec polskiego, na które dotąd nie znajduję wytłumaczenia, szczególnie mnie dotykają. Dlatego w momencie, gdy zostałem starostą chciałem nawiązania współpracy właśnie z polskim powiatem – wspomniał. – W trakcie tej współpracy poznałem wiele wspaniałych osób, z którymi darzymy się ogromną sympatią, poza spotkaniami oficjalnymi było tez szereg nieoficjalnych, na których bawiliśmy się i śpiewaliśmy.

Były starosta Józef Korpak zwrócił uwagę, że wiele jest śladów partnerskiej przyjaźni obydwu powiatów, jak choćby zasadzony pod Starostwem Powiatowym dąb. – To co najcenniejsze jest jednak w ludziach – podkreślił.

Historia partnerstwa obydwu powiatów liczy już 11 lat. List intencyjny, w którym zadeklarowano chęć nawiązania szerokiej współpracy między Powiatem Tarnogórskim a Erlangen – Höchstadt podpisano 6 maja 2003 roku w Tarnowskich Górach. Kontakty sformalizowano 3 czerwca 2005 r. Wówczas podpisane zostało porozumienie, na mocy którego strony zadeklarowały utrzymywanie i rozszerzanie wzajemnych stosunków w zakresie kultury, oświaty, sportu, gospodarki oraz administracji samorządowej.

Poznawaliśmy się w trakcie kolejnych spotkań – w Niemczech i w Polsce, w trakcie imprez kulturalnych (Dni Kultury Polsko – Niemieckiej), zawodów sportowych (udział niemieckiej reprezentacji w Mistrzostwach Śląska radnych w Halowej Piłce Nożnej organizowanych przez Powiat Tarnogórski, Powiatowy Bieg w Erlangen, czy też wspólne rajdy rowerowe – Europa Radtour), wymiany młodzieży (współpraca szkół Powiatu Tarnogórskiego ze szkołami w Powiecie Erlangen – Hochstadt, wspólne obozy młodzieżowe i projekty), zwiedzania własnych zabytków kultury i współczesnych dokonań, wreszcie – w trakcie rozmów wzajemnych.

Call Now ButtonZadzwoń teraz