Ogłoszenie Związku Gmin i Powiatów

Data publikacji: 17 marca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór na pracownika Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• Obsługę projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym między innymi koordynację prac związanych z:
– oceną formalną projektów,
– monitorowaniem listy projektów,
– przygotowaniem aktualizacji strategii ZIT w zakresie listy projektów.

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego ogłasza nabór na pracownika Biura Związku w pełnym wymiarze czasu pracy.
Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za:
• Obsługę projektów realizowanych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w tym między innymi koordynację prac związanych z:
– oceną formalną projektów,
– monitorowaniem listy projektów,
– przygotowaniem aktualizacji strategii ZIT w zakresie listy projektów.
• Koordynację wsparcia kompetencyjnego reprezentantów członków Związku odpowiedzialnych za realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych:
– identyfikacja potrzeb w zakresie wsparcia kompetencyjnego,
– opracowanie programów wsparcia,
– kompleksowa organizacja szkoleń i warsztatów,
– działania promocyjne związane z wdrażanymi projektami.
• Wspieranie obiegu informacji wśród członków Związku w kwestiach związanych z realizacją Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

Więcej informacji w załącznikach.

Call Now ButtonZadzwoń teraz