Kryzysowe tematy

Data publikacji: 25 marca 2014

Ocena zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2013/2014, przygotowanie powiatu na wypadek wystąpienia powodzi i podtopień oraz kwestia pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób nieletnich, które są ofiarami bezpośredniej przemocy to tematy, które zdominowały posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zebrał się 25 marca w Starostwie Powiatowym.


Ocena zimowego utrzymania dróg w okresie zimy 2013/2014, przygotowanie powiatu na wypadek wystąpienia powodzi i podtopień oraz kwestia pomocy i wsparcia psychologicznego dla osób nieletnich, które są ofiarami bezpośredniej przemocy to tematy, które zdominowały posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który zebrał się 25 marca w Starostwie Powiatowym.

Zima oszczędziła zarówno nasze środki finansowe jak i same drogi, bowiem im więcej soli na drogach tym więcej dziur na wiosnę – zauważył dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Eugeniusz Wesołek. Starosta Lucyna Ekkert poinformowała z kolei, że na najbliższej sesji Rady Powiatu wnioskować będzie o przesunięcie zaoszczędzonych pieniędzy na remonty dróg.

W ramach „Akcji Zima” powiat podzielony został tradycyjnie na sześć rejonów, które obsługiwały trzy firmy. Akcja prowadzona była przez 64 dni, z czego tylko w ciągu 17 na drogi wyjeżdżał sprzęt odśnieżający.

Specjaliści z zakresu zarządzania kryzysowego nie przewidują również większego zagrożenia jeśli chodzi o powodzie i podtopienia. – Z każdym rokiem odnotowujemy mniej zgłoszeń w tym zakresie. Powiat nie jest zagrożony zdarzeniami powodziowymi, ostatnie z nich miały miejsce w 2010 roku. W 2013 roku strażacy odnotowali 136 podtopień, spowodowanych opadami deszczu, przyborem wód gruntowych czy roztopami śniegu. Są to zdarzenia lokalne i krótkotrwałe, najczęściej nie powodujące konieczności ewakuacji ludności – zaznaczył Grzegorz Twardawa z Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowskich Górach.

Szczególne zadowolenie ze współpracy z władzami powiatu wyrazili z kolei obecni na spotkaniu przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach. – W wyniku naszych próśb, dotyczących konieczności zapewnienia pomocy psychologicznej osobom nieletnim, które są bezpośrednimi ofiarami przemocy, w październiku ubiegłego roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy powiatem a policją. Dzięki temu dokumentowi mamy do dyspozycji 9 psychologów, którzy wyrazili gotowość świadczenia pomocy w takich sytuacjach – przypomniał Artur Wieczorek, naczelnik Wydziału Prewencji tarnogórskiej policji. – Mieliśmy możliwość przetestować tę procedurę w lutym tego roku i sprawdziła się ona w 100 procentach. Pomoc psychologa jest niezwykle istotna dla ofiary przestępstwa jak i dla samej policji bowiem pomaga w ustaleniu okoliczności zdarzenia – dodał.

Obecny na spotkaniu komendant policji Andrzej Wystalski poinformował, że w pierwszym kwartale tego roku w naszym powiecie miały już miejsce trzy śmiertelne wypadki drogowe. – Uczulamy i prosimy o rozwagę – zaapelował, podkreślając, że w czasie prowadzenia samochodu powinniśmy zrezygnować z prowadzenia rozmów telefonicznych, mieć zapięte pasy bezpieczeństwa, wyprzedzać z wyobraźnią a przede wszystkim ograniczyć prędkość.

Call Now ButtonZadzwoń teraz