Konkurs „Marka – Śląskie”

Data publikacji: 27 marca 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłaszają rozpoczęcie piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Nagroda „Marka – Śląskie” jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i ma na celu:

– promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób
– promowanie produktów, usług

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłaszają rozpoczęcie piątej edycji konkursu „Marka – Śląskie”. Nagroda „Marka – Śląskie” jest formą uhonorowania i promocji przedsiębiorstw, instytucji oraz osób fizycznych, które swoją działalnością tworzą pozytywny wizerunek regionu oraz przyczyniają się do budowania tożsamości regionalnej w Polsce i Europie.

Nagroda „Marka – Śląskie” ma charakter honorowy i ma na celu:

– promowanie najlepszych przedsiębiorstw, instytucji, organizacji, samorządów oraz osób
– promowanie produktów, usług
– promowanie przedsięwzięć

Nagrody przyznawane są w kategoriach:
– osobowość roku
– dziedzictwo kulturowe regionu,
– gospodarka,
– kultura,
– nauka,
– organizacje pozarządowe,
– produkt,
– społeczna odpowiedzialność biznesu,
– sport, turystyka i rekreacja,
– usługa,
– zdrowie,
– media
Kandydatów do nagrody „Marka – Śląskie” mogą zgłaszać jednostki samorządu terytorialnego, samorządy zawodowe, gospodarcze, wyższe uczelnie, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe pożytku publicznego, fundacje oraz redakcje prasy, radia i telewizji.
Szczegóły dotyczące konkursu wraz z pełną dokumentacją znajdują się na stronie internetowej Izby (www.riph.com.pl) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (www.slaskie.pl).

Call Now ButtonZadzwoń teraz