O środkach dla rolnictwa

Data publikacji: 1 kwietnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

O funduszach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania, dopłatach do produkcji rolnej, środkach na modernizację gospodarstw oraz innych sprawach nurtujących mieszkańców wsi rozmawiali 27 marca w Starostwie Powiatowym członkowie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.

O funduszach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w nowym okresie programowania, dopłatach do produkcji rolnej, środkach na modernizację gospodarstw oraz innych sprawach nurtujących mieszkańców wsi rozmawiali 27 marca w Starostwie Powiatowym członkowie Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej.
Roman Włodarz, prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej przedstawił informacje na temat środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w szczególności dotyczące zmian proponowanych w tzw. pakietach rolnośrodowiskowych, wsparcia spółek wodnych oraz gospodarstw niskotowarowych. Zygmunt Skwira, kierownik Biura Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle Śląskim poinformował, iż dotychczas wypłacono 80% dopłat do produkcji rolnej za 2013 rok. W roku ubiegłym rolnicy z terenu naszego powiatu złożyli 54 wnioski w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” na kwotę 10 800 000 zł, 17 wniosków w zakresie działania „Różnicowanie w kierunku innym niż rolnicza” na kwotę 1 000 000 zł. W ramach działania „Tworzenie mikroprzedsiębiorstw” wpłynęło 110 wniosków na łączną kwotę 22 000 000 zł.
W spotkaniu uczestniczył wicestarosta Andrzej Elwart.

Call Now ButtonZadzwoń teraz