Więcej ofert pracy

Data publikacji: 2 kwietnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

11,8 % to stopa bezrobocia w powiecie tarnogórskim odnotowana pod koniec ubiegłego roku. W Powiatowym Urzędzie Pracy w grudniu 2013 roku zarejestrowanych było 6 078 osób bezrobotnych, w tym 3 317 kobiet. To dane z rocznego sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim” za rok 2013, jakie na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Ewa Brachaczek.


11,8 % to stopa bezrobocia w powiecie tarnogórskim odnotowana pod koniec ubiegłego roku. W Powiatowym Urzędzie Pracy w grudniu 2013 roku zarejestrowanych było 6 078 osób bezrobotnych, w tym 3 317 kobiet. To dane z rocznego sprawozdania z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim” za rok 2013, jakie na ostatniej sesji Rady Powiatu przedstawiła dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach Ewa Brachaczek.

– Zmalał odsetek zarejestrowanych w naszym urzędzie kobiet, na koniec 2013 roku wynosił on 54%, natomiast w grudniu roku poprzedniego było to 56%. W porównaniu z 2012 rokiem odnotowaliśmy także spadek ilości osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia. Jest to rezultat pozyskanych przez urząd środków na programy ukierunkowane na aktywizację zawodową młodych osób – poinformowała dyrektor Brachaczek. – Wzrosła natomiast ilość osób długotrwale bezrobotnych, z 49,3 % na koniec roku 2012 do 52,6% na koniec roku ubiegłego.

Powiatowy Urząd Pracy przygotował w roku ubiegłym 178 ofert pracy więcej niż w roku 2012. Ogółem było ich 2629. 1110 propozycji miejsc pracy (o 233 więcej niż w 2012 roku) to tak zwane oferty subsydiowane, takie jak staże, przygotowanie zawodowe osób dorosłych, prace interwencyjne, roboty publiczne.

W 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach dysponował na aktywizację osób bezrobotnych kwotą 14.061,75 tys zł. Środki, które zostały przyznane powiatowi tarnogórskiemu w ramach tzw. algorytmu to 5.282,4 tyś zł, natomiast 211,52 tys zł to środki pochodzące z PFRON. Pozostała kwota to środki pozyskane przez Powiatowy Urząd Pracy w ramach dodatkowych projektów, takich jak m.in.: „Młodzi kontra rynek pracy”, „Mama, tata na etacie”, program aktywizacji zawodowej bezrobotnych powyżej 50 roku życia, dwa programy aktywizacji zawodowej bezrobotnych do 30 roku życia, czy „Junior – program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych”. W ramach powyższych środków ponad 1600 osób bezrobotnych skorzystało z różnych form aktywizacji zawodowej: staży, szkoleń, robót publicznych, prac interwencyjnych, prac społecznie użytecznych, przygotowania zawodowego dorosłych, dotacji na otwarcie własnej działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w ramach refundowanego miejsca pracy.

Panujący kryzys gospodarczy nie ominął tarnogórskiego rynku pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach otrzymał w 2013 r. informacje o planowanych zwolnieniach w kilku zakładach pracy powiatu tarnogórskiego: „Gekoplast” (146 osób), PKP PLK (31 osób), Quartex (69) osób. W roku bieżącym tarnogórski PUP otrzymał także informację o planowanych zwolnieniach grupowych w tarnogórskiej fabryce „Fazos”, gdzie pracę straci około 200 osób.

Wiemy już, że 46 pracowników zamierza przejąć firma „Chemet”. Odbyło się spotkanie dla osób chętnych do przejścia do nowego zakładu pracy. Zamierzamy starać się o środki z rezerwy ministra dla osób zwolnionych z przyczyn pracodawcy na refundowane miejsca pracy i szkolenia. Trzeba będzie również pomóc tym osobom w zakresie działań aktywizujących i adaptacji do dzisiejszego rynku pracy – podkreśliła Ewa Brachaczek.

Całe sprawozdanie Powiatowego Urzędu Pracy z realizacji „Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy w powiecie tarnogórskim” za rok 2013 znaleźć można w załączniku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz