Przekaż 1% podatku organizacjom pożytku publicznego

Data publikacji: 3 kwietnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W powiecie tarnogórskim działają prężnie liczne organizacje pozarządowe. Wspierają mieszkańców przez cały rok, teraz my możemy zdecydować o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) mających siedzibę na terenie naszego powiatu.


W powiecie tarnogórskim działają prężnie liczne organizacje pozarządowe. Wspierają mieszkańców przez cały rok, teraz my możemy zdecydować o przeznaczeniu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) mających siedzibę na terenie naszego powiatu.

Należy wypełnić formularz PIT i ustalić wysokość należnego podatku. Po wyliczeniu podatku, w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku oraz kwotę odpisu. Wpisywaną kwotę odpisu należy zaokrąglić do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej zamieścił wykaz OPP uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2013 wraz z rachunkami bankowymi, zgłoszonymi przez OPP w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% podatku.

Wykaz na stronie MPiPS
http://www.pozytek.gov.pl/Wykaz,organizacji,pozytku,publicznego,uprawnionych,do,otrzymania,1,podatku,dochodowego,od,osob,fizycznych,za,2013,rok,wraz,z,rachunkami,bankowymi,3484.html

W załączniku przedstawiamy listę OPP działających w naszym powiecie.

Call Now ButtonZadzwoń teraz