Sztuczne serce i inżynieria tkankowa

Data publikacji: 7 kwietnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Sztucznemu sercu i inżynierii tkankowej poświęcono wykłady, które wypełniły program konferencji naukowej zorganizowanej przez Zespół Szkól Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi . Konferencję zorganizowano 4 kwietnia 2014 w auli „Chemika”.


Sztucznemu sercu i inżynierii tkankowej poświęcono wykłady, które wypełniły program konferencji naukowej zorganizowanej przez Zespół Szkól Chemiczno – Medycznych i Ogólnokształcących oraz Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. Z. Religi . Konferencję zorganizowano 4 kwietnia 2014 w auli „Chemika”.

O inżynierii tkankowej oraz o tym czy można wyprodukować „części zamienne” opowiadał dr Piotr Wilczek, kierownik Pracowni Bioinżynierii Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii. W ramach swojej prelekcji wspomniał m.in. o wykorzystaniu najnowszych osiągnięć w zakresie hodowli komórkowych i bioinżynierii dla opracowania bioprotez oraz biomateriałów, które miałyby zastosowanie zwłaszcza w szeroko rozumianej medycynie naprawczej, o nowych metodach przygotowania zastawek biologicznych, terapiach komórkowych z wykorzystaniem komórek macierzystych.

Drugi wykład zatytułowany „Serce mądra pompa – mechaniczne systemy wspomagania krążenia czyli tzw. sztuczne serce” wygłosił Maciej Głowacki, specjalista w Laboratorium Badawczym fundacji.

Celem mechanicznego wspomagania krążenia jest zastąpienie pracy mięśnia serca i zapewnienie prawidłowej perfuzji pozostałych narządów do czasu powrotu prawidłowej funkcji serca jako pompy. Takie wspomaganie układu krążenia można prowadzić zatem do momentu regeneracji serca, przeprowadzenia przeszczepu serca, a w wybranych przypadkach również permanentnie. Stosowanie mechanicznego wspomagania serca poprzedzające przeszczep pozwala na dobre przygotowanie biorcy do przeszczepu – zwiększając skuteczność leczenia a stosowane alternatywnie do przeszczepu serca pozwoli na bardziej optymalną strategię doboru biorcy deficytowych narządów do przeszczepu. Postęp w skuteczności, niezawodności i bezpieczeństwie prowadzenia wspomagania serca wszczepialnymi pompami wirowymi sprawił iż, mechaniczne wspomaganie serca stanowi jedną z najbardziej nowoczesnych metod leczenia niewydolności serca. Protezy serca, wykorzystując innowacyjne konstrukcje i technologie inżynierii materiałowej zwiększają komfort i bezpieczeństwo leczenia, rozszerzając zakres ich stosowania i wydłużając czas bezpiecznego prowadzenia wspomagania. Wykorzystywane są nie tylko jako pomost do transplantacji serca, ale również do regeneracji serca a także jako leczenie alternatywne do przeszczepu serca. To najbardziej perspektywiczna ścieżka rozwoju tej technologii, dająca nadzieję leczenia chorych zdyskwalifikowanych od transplantacji serca oraz tych dla których zabrakło narządów dawcy.

W wykładach uczestniczyły klasy biologiczno – chemiczne III LO, Technikum nr1 i Szkoły Policealnej nr1 o profilu technik farmaceuta i technik masażysta. Konferencja o sztucznym sercu to kolejny, po cyklu konferencji na temat transplantologii, etap współpracy naukowej Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii z „Chemikiem” oraz Powiatem Tarnogórskim. Kolejne spotkania w przygotowaniu.

Call Now ButtonZadzwoń teraz