Kampania „Drugie życie”

Data publikacji: 10 kwietnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach przystąpił do kampanii „Drugie życie”, której celem jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach i nadziejach, które niesie za sobą ten rodzaj terapii oraz edukacji w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.


Zespół Szkół Budowlano – Architektonicznych w Tarnowskich Górach przystąpił do kampanii „Drugie życie”, której celem jest promowanie przeszczepiania narządów, informowanie o korzyściach i nadziejach, które niesie za sobą ten rodzaj terapii oraz edukacji w zakresie zagadnień medycznych, prawnych i etycznych związanych z przeszczepianiem narządów w naszym kraju.

9 kwietnia, realizując ten cel, uczniowie klas 2a i 3a technikum Zespołu Szkół Budowlano – Architektonicznych informowali na tarnogórskim Rynku o celu kampanii, rozdawali plakietki, ulotki, oświadczenia woli i okolicznościowe pocztówki.

Oświadczenie woli to mały, niepozorny dokument, który za sprawą podpisu zyskuje niezwykłą moc. Jedno świadome wyrażenie zgody na oddanie swoich narządów do przeszczepu jest decyzją, która może uratować życie i przywrócić zdrowie kilku osobom. Akcja „Drugie życie” ma na celu promocję oświadczeń woli poprzez przekazywanie informacji na temat transplantacji. Popularyzacja wiedzy ma być narzędziem pozwalającym zwiększyć liczbę przeszczepów w Polsce. Poprzez poruszanie tematu przeszczepiania narządów, kontakt z lekarzem czy osobą, która żyje dzięki transplantacji chcemy skłaniać do refleksji, pobudzać do dyskusji i podejmowania rozmów.

Transplantacja to życie. Wielu chorych umiera, bo nie dożyli chwili, kiedy znalazłby się dla nich zdrowy narząd. Przeszczep pozwoliłby im normalnie funkcjonować – uczyć się, pracować, założyć rodzinę, podróżować. Działania, jakie prowadzimy w ramach akcji informacyjnej „Drugie życie” mają spowodować wzrost świadomości społecznej młodych ludzi w zakresie transplantacji. Chcemy by młodzież „zarażała” oświadczeniami woli swoich krewnych i znajomych.
Każdy z nas ma dar uzdrawiania. Razem możemy pomóc lekarzom uratować niejedno życie.

Więcej informacji o kampanii na stronie: http://drugiezycie.org.pl/

Call Now ButtonZadzwoń teraz