Polska służba zdrowia – konferencja

Data publikacji: 14 kwietnia 2014

„Problemy i szanse polskiej służby zdrowia” to tytuł organizowanej dziś przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konferencji, która rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (ul. Parkowa 1).


„Problemy i szanse polskiej służby zdrowia” to tytuł organizowanej dziś przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konferencji, która rozpocznie się o godz. 12.00 w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim (ul. Parkowa 1).

Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja rozpocznie cykl debat poświęconych najważniejszym problemom związanym z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej. Naszą intencją jest stworzenie pola dla konstruktywnej dyskusji nad obecnym stanem i przyszłością opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach województwa śląskiego z ukierunkowaniem na zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia – mówi starosta Lucyna Ekkert.

Przyczynkiem do dyskusji jest między innymi przeprowadzona z sukcesem restrukturyzacja Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach. Wdrożony plan naprawczy opierający się na racjonalizacji kosztów w szpitalnych oddziałach, usprawnieniu systemu zakupów i wykorzystania materiałów medycznych, niedopuszczaniu do tak zwanych „nadwykonań” w zakresie przyjęć planowych, zmianie firm świadczących usługi sprzątania, żywienia oraz prania spowodował, że szpital wychodzi na prostą. Mimo, że na koniec 2012 roku strata finansowa placówki wynosiła aż 4,2 miliona złotych, obecnie, po przeprowadzeniu restrukturyzacji, wynik finansowy spółki jest już dodatni.

Zmiana w 2013 roku firm świadczących na rzecz szpitala usługi sprzątania, żywienia i prania obniżyła koszty spółki o kwotę 1 mln zł. Dalsze oszczędności wynikają ze zmniejszenia zamawianej mocy energii cieplnej. Obniżono również koszty dostawy energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów komunalnych. Istotnym okazało się także obniżenie przez Zarząd Powiatu czynszu dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałych ruchomości do symbolicznej złotówki, a także ustanowienie na rzecz spółki ograniczonego prawa użytkowania gruntów i budynków szpitala przy u. Pyskowickiej zamiast dotychczasowej umowy najmu – mówi Janusz Piotrowski, prezes szpitala.

Warto przypomnieć, że dzięki środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego oraz pożyczce z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, udało się przeprowadzić termomodernizację budynku szpitala. To inwestycja, jakiej szpital nie wiedział przez ostatnie 30 lat. Całkowity koszt zadania wyniósł 4.486 426,54 zł brutto. Jak wyliczono, roczne oszczędności na energii cieplnej w szpitalu, przy takim samym bądź lepszym komforcie cieplnym, wyniosą 250 tys. zł.

Kolejne środki do budżetu spółki pozyskano dzięki wynajęciu pomieszczeń kuchni spółce Centrum Dializa, która w 2015 roku otworzy tutaj Oddział Kardiologii Inwazyjnej. Całkowita kwota jaka wpłynęła za dzierżawę pomieszczeń to 3 mln 100 tys. zł.

Co ważne wszystkich korzystnych zmian w zakresie działalności szpitala udało się dokonać bez zwolnień pracowników. Uwagę na ten fakt zwrócił wizytujący placówkę minister Janusz Żbik.

Gdy słuchałem sprawozdania pana prezesa dotyczącego poprawy finansów spółki zastanawiałem się ilu pracowników pan zwolnił – 100, a może 200? Okazuje się że poza naturalnymi odejściami, pracy nie straciła ani jedna osoba. To wzbudza mój ogromny szacunek. Serdecznie gratuluję – powiedział minister.

Restrukturyzacja placówki to ogromny sukces, problemem pozostaje fakt, iż szpital nadal funkcjonuje bez majątku własnego.
Uzyskany przez szpital wynik finansowy mógłby być jeszcze lepszy, gdyby nie ponoszone przez spółkę koszty obsługi starego zadłużenia z lat poprzednich. W ubiegłym roku, tylko z tytułu kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz zapłaconych odsetek, spółka zapłacić musiała ponad 1 mln zł. Kosztów tych można byłoby uniknąć zaciągając kredyt na spłatę starych zobowiązań. Jednak brak majątku w postaci nieruchomości i ruchomości, jaki mógłby być zabezpieczeniem, mimo dodatniego wyniku, uniemożliwia otrzymanie kredytu bankowego. Sytuacja taka ma miejsce ponieważ na przekazanie aportu szpitalowi nie zgodzili się opozycyjni radni Rady Powiatu – mówi Andrzej Dobrzański, prokurent szpitala.

Brak majątku własnego może też stanowić zagrożenie funkcjonowania szpitala w najbliższych latach ponieważ szpital potrzebuje kilkunastu milionów złotych na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i programu dostosowania obiektów szpitalnych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Musi to nastąpić do końca 2016 roku.

W ramach dzisiejszej konferencji przewidziano wystąpienia Marka Wójcika, zastępcy dyrektora biura Związku Powiatów Polskich zatytułowane „Przyszłość szpitali powiatowych. Aspekty prawne i ekonomiczne” oraz Stefanii Koczar – Sikory, zastępcy dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na temat możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na odnowę zdrowia w przyszłej perspektywie finansowej 2014 – 2020. Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach mówić będzie o restrukturyzacji szpitali w świetle ustawy o działalności leczniczej, a dr n. med. Janusz Piotrowski, prezes Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego S.A. im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach o działalności tejże placówki po restrukturyzacji. Spotkanie zakończą: wystąpienia zaproszonych gości oraz dyskusja.

Serdecznie zapraszamy.

Zadzwoń teraz Skip to content