Problemy i szanse polskiej służby zdrowia

Data publikacji: 14 kwietnia 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

„Problemy i szanse polskiej służby zdrowia” to tytuł zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konferencji, która odbyła się 14 kwietnia w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. – Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja rozpocznie cykl debat poświęconych najważniejszym problemom związanym z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej.

„Problemy i szanse polskiej służby zdrowia” to tytuł zorganizowanej przez Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach konferencji, która odbyła się 14 kwietnia w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim. – Mam nadzieję, że dzisiejsza konferencja rozpocznie cykl debat poświęconych najważniejszym problemom związanym z funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej. Naszą intencją jest stworzenie pola dla konstruktywnej dyskusji nad obecnym stanem i przyszłością opieki zdrowotnej w poszczególnych regionach województwa śląskiego z ukierunkowaniem na zadania powiatu w zakresie ochrony zdrowia – mówiła rozpoczynając spotkanie starosta Lucyna Ekkert.

W ramach konferencji o przyszłości szpitali powiatowych, aspektach prawnych i ekonomicznych mówił Marek Wójcik, zastępca dyrektora biura Związku Powiatów Polskich. Wspomniał między innymi o nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, która wprowadzi wiele rewolucyjnych zmian.
.
Szpitale zawierać będą kontrakty z NFZ na okres 10 lat. Dotychczas standardowo były to 3 lata. Będzie więc można racjonalnie planować inwestycje. Zmienią się też zasady konkursowe. Aż 65 punktów szpital będzie mógł otrzymać za jakość świadczeń, czyli kwalifikacje i doświadczenie personelu, posiadane certyfikaty i akredytacje Ministra Zdrowia, wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz doświadczenie w realizacji świadczeń – mówił Marek Wójcik. – Pojawią się także nowe pojęcia takie jak ciągłość i kompleksowość świadczeń. Chodzi o to, by pacjent mógł w sposób komplementarny realizować w szpitalu cały proces diagnostyczny lub terapeutyczny bez ryzyka przerwania leczenia – podkreślił Wójcik.

Celem ustawy jest poprawa dostępu do świadczeń zdrowotnych dla pacjentów, ulepszenie standardów opieki nad pacjentami onkologicznymi oraz poprawa zarządzania listami oczekujących na świadczenia zdrowotne.

Na temat możliwości pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na odnowę zdrowia w nowej perspektywie finansowej 2014 – 2020 opowiedziała z kolei Stefania Koczar – Sikora, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach.

W nowej perspektywie finansowej nie wspieramy zdrowia dla samego zdrowia, ale pod kątem wpływu na rynek pracy, w odniesieniu do aktywności zawodowej Polaków – zaznaczyła.

Środki na ten cel pozyskać będzie można w ramach kilku priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 i skierowane będą one m.in. na działania profilaktyczne i edukacyjne, promocję zdrowego stylu życia, opiekę nad matką z dzieckiem, rehabilitację dzieci niepełnosprawnych, diagnostykę wad rozwojowych, wyposażenie i modernizację istniejących placówek służby zdrowia oraz informatyzację szpitali.

Kierunki restrukturyzacji szpitali przedstawiła z kolei Barbara Daniel, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach

Przyczynkiem do dyskusji była między innymi przeprowadzona z sukcesem restrukturyzacja Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. B. Hagera w Tarnowskich Górach, dlatego też o działalności placówki po restrukturyzacji opowiedział prezes dr n. med. Janusz Piotrowski.

Wdrożony w tarnogórskim szpitalu powiatowym plan naprawczy opierający się na racjonalizacji kosztów w szpitalnych oddziałach, usprawnieniu systemu zakupów i wykorzystania materiałów medycznych, niedopuszczaniu do tak zwanych „nadwykonań” w zakresie przyjęć planowych, zmianie firm świadczących usługi sprzątania, żywienia oraz prania spowodował, że spółka wychodzi na prostą. Mimo, że na koniec 2012 roku strata finansowa placówki wynosiła aż 4,2 miliona złotych, obecnie, po przeprowadzeniu restrukturyzacji, wynik finansowy spółki jest już dodatni.

Zmiana w 2013 roku firm świadczących na rzecz szpitala usługi sprzątania, żywienia i prania obniżyła koszty spółki o kwotę 1 mln zł. Dalsze oszczędności wynikają ze zmniejszenia zamawianej mocy energii cieplnej. Obniżono również koszty dostawy energii elektrycznej, wody, wywozu odpadów komunalnych. Istotnym okazało się także obniżenie przez Zarząd Powiatu czynszu dzierżawy sprzętu i aparatury medycznej oraz pozostałych ruchomości do symbolicznej złotówki, a także ustanowienie na rzecz spółki ograniczonego prawa użytkowania gruntów i budynków szpitala przy u. Pyskowickiej zamiast dotychczasowej umowy najmu – mówi Janusz Piotrowski, prezes szpitala.

Aktualnym problemem placówki jest brak majątku własnego. Może też stanowić zagrożenie funkcjonowania szpitala w najbliższych latach ponieważ potrzebuje on kilkunastu milionów złotych na przeprowadzenie niezbędnych inwestycji z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i programu dostosowania obiektów szpitalnych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia. Musi to nastąpić do końca 2016 roku.

Call Now ButtonZadzwoń teraz