BIP

Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO na bezpłatne szkolenie “Podstawy Księgowości w PES”


Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach oraz Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach serdecznie zapraszają przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej (organizacji pozarządowych, spółdzielni socjalnych, spółek non-profit), a także osoby zajmujące się księgowością w NGO na bezpłatne szkolenie “Podstawy Księgowości w PES”

Celem szkolenia jest wsparcie NGO poprzez rozwijanie umiejętności ich pracowników w dziedzinie prowadzenia rachunkowości oraz prawidłowego wykonywania obowiązków podatkowych przez podmioty ekonomii społecznej. Na szkoleniu omówione zostaną typowe problemy podmiotów ekonomii społecznej w dziedzinie rachunkowości i prawa podatkowego. Przekazane wiadomości pozwolą na usystematyzowanie posiadanej już przez uczestników szkolenia wiedzy i doświadczenia w tym zakresie. W trakcie spotkania zostaną również zaproponowane rozwiązania problemów rachunkowych i podatkowych z którymi borykają się podmioty ekonomii społecznej w sposób przejrzysty i praktyczny. Omawiane zagadnienia uwzględnią specyfikę rachunkowości i podatków w organizacjach pozarządowych prowadzących działalność nieodpłatną i odpłatną jak i podmiotów, które prowadzą działalność gospodarczą. Podczas szkolenia zostaną również omówione specjalne uregulowania prawne przewidujące dodatkowe uprawnienia i obowiązki w zakresie rachunkowości i podatków dla organizacji pożytku publicznego.

NA SZKOLENIU PORUSZONE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE ZAGADNIENIA:
1. Działalność nieodpłatna, odpłatna i gospodarcza w organizacjach pozarządowych
2. Specyfika rachunkowości dla podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą
3. Księgi rachunkowe – pojęcie, zasady otwarcia i zamknięcia
4. Zakładowy plan kont w organizacji pozarządowych
5. Dokumentowanie operacji księgowych
6. Sprawozdanie finansowe organizacjach pozarządowych
7. Opodatkowanie organizacjach pozarządowych
8. Polityka rachunkowości
9. Co daje plan kont i czym są konta analityczne dla dotacji
10. Czym jest działalność w zakresie realizacji zadania publicznego, a czym własna działalność statutowa
11. Jak opisywać rachunki
12. Co to jest księga główna, a co to jest pomocnicza
13. Umowy cywilno-prawne
14. Diety i ich naliczanie
15. Odpowiedzialność zarządu za powstałe nieprawidłowości podatkowe
16. Organy kontrolne dla podmiotu pozarządowego i ich zakres

SZKOLENIE POPROWADZI Pani Justyna Bartosiewicz – właścicielka Kancelarii Prawa Podatkowego i Biura Rachunkowego w Katowicach, jest certyfikowaną księgową i nadzoruje właściwe stosowanie przepisów prawnych dotyczących rachunkowości i prawa podatkowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Organizator zapewnia materiały szkoleniowe dla uczestników, certyfikat ukończenia szkolenia oraz poczęstunek.

Liczba miejsc jest ograniczona.
Zgłoszenia przyjmowane będą od 1 osoby na organizację.

Termin szkolenia: 30.04.2014r. godz. 9:00-15:30
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach ul. Karłuszowiec 5, 42-600 Tarnowskie Góry, piętro III, sala 304

Karty zgłoszeniowe należy przesyłać do dnia 28.04.2014r. e-mailem na adres sekretariat@tarnowskiegory.com.pl lub promocja@tarnogorski.pl

Pozostałe dokumenty (formularze PES i PES_os) wypełnione i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania PES należy dostarczyć do Biura Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach ul. Towarowa 1 lub do Pani Agnieszki Jochlik Wydział Strategii, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 16, pokój 102 również do 28.04.2014r. lub najpóźniej w dniu szkolenia do prowadzącego.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr telefonu: 605 821 175

Pliki:
1. Karta zgłoszeniowa
2. Formularz PES instytucji
3. Formularz PES osoby uczestniczącej w szkoleniu

Pliki do pobrania na stronie www.tarnowskiegory.com.pl w zakładce aktualności.

Call Now ButtonZadzwoń teraz