Ośrodek, którego wszyscy nam zazdroszczą

Data publikacji: 8 maja 2014
Herb Powiatu Tarnogórskiego

W pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone w nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne, gabinety rewalidacji, sale gimnastyki korekcyjnej, salę doświadczania świata i odpowiadającą najwyższym standardom stołówkę obiekty należące do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach zwiedzać można było dzisiaj w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”.


W pełni dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, wyposażone w nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialne, gabinety rewalidacji, sale gimnastyki korekcyjnej, salę doświadczania świata i odpowiadającą najwyższym standardom stołówkę obiekty należące do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Tarnowskich Górach zwiedzać można było dzisiaj w ramach „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”.

Ten obiekt to konkret, namacalny dowód na to, jakie korzyści wyniosła Polska ze wstąpienia do Unii Europejskiej. O tym trzeba mówić i tym trzeba się chwalić – mówił witając gości ośrodka jego dyrektor Roman Kurda.

Uczestnicy spotkania mieli okazję zwiedzić wyremontowany ze środków Unii Europejskiej budynek szkoły i internatu, zobaczyć sale lekcyjne i wyposażenie, pobserwować zajęcia prowadzone w salach specjalistycznych z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych ze środków unijnych. W ramach zorganizowanych w ośrodku „Dni Otwartych Funduszy Europejskich” wysłuchać można było również referatu na temat roli szkolnictwa specjalnego w uspołecznianiu osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Budynek SOSW wyremontowany został ze środków Unii Europejskiej przy jednoczesnej dotacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w latach 2009 – 2010. Oferta szkoły, adresowana jest w szczególności do rodziców dzieci niepełnosprawnych intelektualnie.

Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada specjalny system ostrzegania przeciwpożarowego oraz jest monitorowany. W mieszczącej się tu szkole uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną kształcą się w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole przysposabiającej do pracy w nowocześnie wyposażonych klasach. Uczniowie korzystać mogą z nowoczesnej pracowni komputerowej z dostępem do internetu, sali gimnastyki korekcyjnej, sali doświadczenia świata, gabinetów rewalidacji indywidualnej (sensorycznej, polisensorycznej) oraz terapii EFG-Biofeedback, czy też wreszcie z nowoczesnej, odpowiadającej wszelkim standardom stołówki. Co warte podkreślenia w wyremontowanym budynku znajduje się także internat, w którym uczniowie w czasie nauki szkolnej mogą przebywać w komfortowych 2, 3 i 4 – osobowych pokojach.

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy posiada wszechstronnie wykształconą kadrę pedagogiczną: oligofrenopedagogów, pedagogów, psychologa, logopedę, doradcę zawodowego, specjalistów z zakresu reedukacji, którzy realizują również nauczania indywidualne i zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze. W Ośrodku kładzie się szczególny nacisk na bezpieczeństwo, wychowanie oraz wszelkie zajęcia pozalekcyjne (plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe, przedmiotowe, techniczne). Uczniowie objęci są ponadto opieką lekarską, pielęgniarską, a także socjoterapeutyczną, czy logopedyczną. Organizowane są turnusy rehabilitacyjne, zielone szkoły, a dzięki prężnie działającej współpracy międzynarodowej wychowankowie mogą zwiedzać inne kraje Unii Europejskiej. Warto także wspomnieć o szkolnej świetlicy oraz dowożeniu uczniów do szkoły.

Remont ośrodka kosztował 5 331 738,21 zł brutto. Projekt współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2007-2013.

Call Now ButtonZadzwoń teraz